<b>El a kezekkel az Antiimperialista Tábortól!</b>

29/11/2003

Amià³ta az Antiimperialista Tábor a Bush-fà©le feketelistát leleplezte, a nemzeti felszabadà­tà³ mozgalmakat và©delmà©be vette, az iraki ellenállást az angol-amerikai megszállással szemben pà©nzsegà©llyel kà­vánja támogatni, azà³ta folyamatos lett az antiimperialisták megbà©lyegzà©se, támadása.

A palesztin nà©p meg nem alkuvà³ và©delmà©à©rt a cionista-barát sajtà³ Nà©metországban, Ausztriában à©s Magyarországon antiszemitizmussal vádolt meg minket.
A legutà³bbi hazugság Olaszországbà³l, az Antiimperialista Tábor à©s a hatalmas Amerika-ellenes mozgalom szülàµhelyà©ràµl valà³. Az elkà©pesztൠvád, hogy összejátszanak a fasisztákkal.

Ezeknek a támadásoknak egy cà©ljuk van, hogy megsemmisà­tsà©k az antiimperialista összefogást à©s az Antiimperialista Tábort, az egyik legfontosabb eràµt az imperialista Nyugat szà­và©ben, ami nemcsak az elnyomott nà©pek jogos küzdelmà©t và©dik, de leleplezi a rasszista, újragyarmatosà­tà³ politikát az eurà³pai à©s à©szak-amerikai kormányok rà©szà©ràµl.

Mi kinyilvánà­tjuk szolidaritásunkat az Antiimperialista Táborral, valamint minden egyes antiimperialista szervezettel kapcsolatban. Visszautasà­tjuk az alaptalan vádakat, amelyekkel az imperialista mà©diák bombáznak.

Minden támadás egyikünk ellen, támadás valamennyiünk ellen!