<b>Ellenállás és remény</b>

21/05/2004

Felhà­vás a 2004-es Antiimperialista Táborra

ELLENÍLLÍS à‰S REMà‰NY
Felhà­vás a 2004-es Antiimperialista Táborra
Olaszország, Assisi, 2004. augusztus 2.-7.

Az emberisà©g fà©lelemben vonatozik a mà©lysà©g felà©. Ez a mà©lysà©g a kegyetlenül và­vott globális háború. A vonatot az Amerikai Egyesült Íllamok vezeti, helyesebben az a kalandor csoport, amely halott à©s nà©ma világrà³l álmodik, melynek egyetlen istene a dollár; egyetlen zászlà³ja a csillagos-sávos à©s egyetlen nyelve az amerikai elnyomás.

Ezeket a kalandorokat egy olyan látomás vezà©rli, amely nem ismer kompromisszumokat vagy fà©lmegoldásokat: "civilizácià³k összecsapása" nem csupán az iszlámmal valà³ összecsapást jelenti, hanem bárki mással, aki hisz a nà©pek együttmà»ködà©sà©ben à©s a bà©kà©t tekinti a legszentebb à©rtà©knek. Nevet is adtak a tanaiknak: "folyamatos à©s megelàµzൠháború", amely nemcsak az à©szak-amerikai rezsim karakterà©t mutatja, hanem azt a gondolatot is, hogy az USA egy felsàµbbrendà» nemzet, melynek különleges küldetà©se van, nevezetesen, hogy globális uralmat gyakoroljon bármi áron. Az indok, amelyre ez a doktrà­na à©pül a "terrorista fenyegetà©s". Azok, akik megkülönböztetà©s nà©lkül eràµszakot alkalmaznak và©dtelen à©s ártatlan civilek ellen, azok, akik bà»nösnek tekintenek egy embert, mert nem az ൠistenükben hisz, lehet, hogy úgy gondolják, egyenes úton vannak a paradicsomba, de bizonyosan ahhoz járulnak hozzá, hogy ez a világ egy remà©ny nà©lküli pokollá váljon. A világ egyetlen megmaradt remà©nye az ELLENÍLLÍS, a nà©pek küzdelme a szabadságà©rt à©s az önrendelkezà©sà©rt.

Az amerikaiaknak nem csak a szegà©ny à©s elnyomott nemzetek alávetà©se a cà©lja, hanem azokà© is, akik mà©g à©lveznek nà©mi szabadságot. Az amerikai Honvà©delmi Törvà©ny à©s az "antiterrorista" fekete listák azt mutatják, hogy a legelemibb demokratikus jogok is veszà©lyben vannak Nyugaton à©s különösen az Egyesült Íllamokban. Eràµszakos, rasszista à©s soviniszta keresztes hadjáratok kà­sà©rlik meg az antiimperialista à©s forradalmi eràµk kriminalizálását, csakúgy, mint a bevándorlà³k szervezeteià©t. Mà©g a bà©kemozgalmakat is el akarják hallgattatni.


Az antiimperialista Ellenállásnak szà©tverhetetlen gyökerei vannak, à©s az à©szak-amerikai imperialista ambà­cià³k kezdetà©ig nyúlnak vissza. Ahol elnyomás van, ott mindig lesz forradalom is, ahol diktatúra van, ott mindig küzdeni fognak a demokráciáà©rt, ahol igazságtalanság van, ott soha sem lesz bà©ke.

Ma az iraki nà©p tesz tanúbizonyságot az Ellenállás mellett, felemelve fejüket az amerikai háborús bà»nösökkel szemben, à©s a világot guantanamizálà³ paranoid tervek ellen. Az iraki ellenállás a palesztin Intifáda által kikövezett utat járja. További eràµt merà­thet abbà³l, ha egysà©gfrontot à©pà­t a valamennyi harcolà³ eràµbàµl, amely által nemzeti felszabadà­tà³ háborúvá alakul át. Ez a front, a felszabadà­tott Irak jövàµbeli kormányának embrià³ja kà©pes lesz – a megszállà³k kià»zà©se után – mozgà³sà­tani az irakiakat, hogy demokratikus alkotmányozà³ gyà»là©st válasszanak, mely az iraki nà©p teljes à©s megoszthatatlan szuverenitását gyakorolja.

Az emberisà©g jövàµje az Irakban và­vott háború kimenetelà©tàµl függ. Faludzsa hàµsi városa a legmodernebb fegyverekkel felfegyverzett zsoldosok elà»zà©sà©vel azt mutatja, hogy az iraki nà©p gyàµzni tud, ugyanúgy, ahogy gyàµzött a vietnami nà©p is. A döntൠtà©nyezൠ– háborúban mà©g inkább, mint bà©kà©ben – nem a technolà³giai fölà©ny, hanem a harcolà³k motivácià³ja.

Egyesülnünk kell az iraki nà©p Ellenállásával, hogy segà­tsük az emberisà©g önfelszabadà­tását az à©szak-amerikai fenyegetà©s alà³l.

A világ jövàµje Irak gyàµzelmà©n múlik.

magyar@antiimpieralista.org