<b>Vessenek véget a megszállásának – szabadságot Iraknak!</b>

10/12/2003

Vessenek và©get a megszállásának – szabadságot Iraknak!

Január 17-à©n lesz tizenharmadik à©ve, hogy megindult az USA támadása Irak ellen 1991-ben.
Nekünk most kà©tszeres okunk is van megemlà©kezni az elsൠöbölháborúrà³l, tiltakozva az idà©n, 2003. márciusában megindà­tott új háborúrà³l à©s Irak megszállásárà³l az Egyesült Íllamok à©s szövetsà©gesei rà©szà©ràµl.
A nemzetközi ellenállási mozgalom – amelynek mi is rà©szei vagyunk - fel kà­ván szà³lalni az Egyesült Íllamok folyamatos háborús politikája à©s a gyarmati megszállás ellen.
Nem lehet bà©ke Irakban à©s a környezൠtà©rsà©gben, ameddig a mindennapokat áthatja a megszállás à©s az elnyomás.
Számtalan pà©lda van a törtà©nelemben –a Varsà³i Gettà³tà³l kezdve a II. Világháború megszállt Balkánján át egà©szen Vietnámig à©s Palesztináig – amely megmutatja: Az elnyomás elvezet az ellenállásig.
"NO JUSTICE, NO PEACE! – HA NINCS IGAZSÍG, NINCS Bà‰KE!"
Ezà©rt mi felhà­vást teszünk közre egy közös tiltakozà³ nap megtartására 2004. január 17-à©n, amikor is demonstrálni kà­vánunk Irak megszállása ellen.

Vessenek và©get Irak megszállásának!
Azonnal vonják ki az amerikai à©s szövetsà©ges csapatokat Irakbà³l!
A magyar kormány vonja ki a magyar csapatokat Irakbà³l à©s Afganisztánbà³l!
Szabadságot Iraknak!
Szabadságot Palesztinának!

Sok szeretettel várunk mindenkit az elsൠszervezàµi megbeszà©là©sre 2003. december 18-án, csütörtökön, 17.30 à³rai kezdettel a Baloldali Front – Munkás Ifjúsági Szövetsà©g klubhelyisà©gà©ben (1096 Budapest, Haller utca 26.), valamint várjuk szervezetek, magánszemà©lyek csatlakozását a megmozduláshoz.

Eddigi csatlakozà³k:
Baloldali Front – Munkás Ifjúsági Szövetsà©g
www.tar.hu/baloldalifront
baloldalifront@freemail.hu

Antiimperialista Koordinácià³
www.antiimpieralista.org
magyar@antiimpieralista.org