A nyomorultak hangját nem lehet elnyomni, az arab-iszlám és a bolivari ellenállás újabb lépé

25/08/2004

A 2004-es Antiimperialista Tábor zárà³nyilatkozata

Ilyen antiterrorista boszorkányüldözà©s közepette maga a tà©ny is nagy siker, hogy az Antiimperialista Tábort Olaszországban közelebbràµl Assisiben rendezhettük meg augusztus 2. à©s 6. között.
Miközben az olasz kormány nagy amerikai testvà©rà©vel közösen prà³bál và©get vetni az iraki nà©p hàµsi szabadságharcának, otthon csà­rájában prà³bálja meg elfojtani az összes olyan prà³bálkozást, amelyik segà­teni merà©szel az iraki ellenállásnak. Ezáltal kà©tszeresen tapossák sárba a demokráciát: az egyik oldalon a nemzeti önmeghatározáshoz valà³ alapvetൠdemokratikus jogot tiporják, amelyà©rt az iraki nà©p harcol à©s amelyet nemzetközi jog is và©d; à©s a másik oldalon a szabad önkifejezà©shez à©s a gyülekezà©shez valà³ szintà©n alapvetൠdemokratikus jogot támadják magában Olaszországban, amelyekkel az antiimperialista tábor szeretne à©lni azzal, hogy támogatják az iraki ellenállást, amely felvà©tetett a nà©pszerà» antifasiszta küzdelem megannyi frontja közà©.
Amit a Berlusconi kormány csinál az nem kevesebb, mint egy kisà©rlet az amerikai birodalom szabályainak országunkra eràµszakolására - ez mindenesetre nem jött össze. Az összejövetel megtartásával az antiimperialista tábornak sikerült megvà©denie az antiimperialista "lövà©szárkot" ilyen rendkà­vül nehà©z körülmà©nyek között is. Az eurà³pai imperialista eràµdà­tmà©nynek nem sikerült a világ nyomorultjainak hangját elnyomni. Az elnyomottak további và©delme à©rdekà©ben az antiimperialista tábor úgy döntött, hogy kampányt indà­t a világ "Guantanamizácià³ja" ellen (lásd az "Önvà©delmi mozgalomà©rt az elnyomás ellen" c. nyilatkozatot).
Nem szabad elfelejtenünk, hogy kà©t nappal a tábor felavatása elàµtt William Frediani nevà» aktivistánkat letartà³ztatták azzal a gyanúval, hogy egy "lázadà³ anarchista összeesküvà©s" kitervelàµje, amely támadást követett el egy "Allianza Nazionale" (AN) pártiroda ellen, amely párt törtà©netesen Berlusconi pártjának koalà­cià³s partnere. Ezenkà­vül azzal gyanusà­tják mà©g, hogy az iszlamizácià³ egyik ideolà³gusa. A sajtà³ ilyen szalagcà­meket produkált: "A terrorista összeesküvൠKoránnal vonul börtönbe". Ez amúgy igaz is: William egy tanulmányon dolgozik Dante Isteni szà­njátà©kával kapcsolatban, ezà©rt nem csak Koránt, hanem Bibliát is kà©rt más szakirodalmi munkákkal egyetemben. Ez csak egyike a mà©dia manipulácià³inak.
Íprilis elsejà©n letartà³ztatták az Antiimperialista Tábor három vezetàµjà©t à©s terrorizmussal gyanusà­tották meg àµket, mert politikailag támogatták a "Forradalmi Nà©pi Felszabadà­tási Front" (DHKC) tagjait Törökországbà³l. A három olasz már korábban kiszabadult, mà­g a kà©t török elvtárs mà©g mindig börtönben csücsül. A háttà©rben meghúzà³dà³ politikai ok egyà©rtelmà»en az iraki ellenállás támogatása. Emellett a Szabad Irak Bizottságok honlapját zár alá helyeztà©k à©s mà©g mindig törvà©nytelennek van nyilvánà­tva.
Ezalatt az olasz iszlám közössà©g elleni elnyomás terà©n új dimenzià³k nyà­ltak. Minden muszlim potenciális terroristának lett kikiáltva mialatt a kormány folytatja a változatlanul heves terrorista háborúját az iraki nà©ppel szemben à©s a cionista nà©pirtás támogatását.
Ezà©rt az Antiimperialista Tábor jelzà©sà©rtà©kà» meghà­vást küldött az elnyomott eurà³pai muszlim kisebbsà©g kà©pviselàµinek, mint ahogy a nà©pszerà» török à©s közel-keleti demokratikus, antiimperialista szervezetek vezetàµinek. Egy eràµs antiimperialista szövetsà©g formálà³dik a forradalmi, szocialista à©s az iszlám eràµkbàµl à©s nem csak az eurà³pai muszlimok demokratikus jogaià©rt kà­ván fellà©pni.
Egy là©nyeges eràµfeszà­tà©se az antiimperialista tábornak à©s a szövetsà©gnek, hogy minden erejà©vel támogatni kà­vánja az Iraki Muqawamát (ellenállás) à©s a Palesztin Intifádát (felkelà©s). Az "Iraki Hazafias Szövetsà©g", az "Iraki Kommunista Párt (cadre)", az "Iraki Demokratikus à©s Hazafias Kommunista Íramlat", az "Abna el-Balad" palesztin mozgalom à©s egy tucat más országbà³l à©rkezൠtámogatà³ bizottság kà©pviselàµinek jelenlà©tà©ben, az iraki ellenállás nemzetközi akcià³napjában újra megegyeztek a felek. Eredetileg a Mumbai Ellenállás 2004 nevà» rendezvà©nyen jelentettà©k be, hogy szeptember 25-à©n tartják közel a Palesztin Intifáda à©vfordulà³jához, hogy jelezzà©k a párhuzamot a kà©t felszabadà­tà³ mozgalom között (lásd az "Az iraki ellenállás nemzetközi akcià³napja felà©" c. nyilatkozatot).
Egy másik fontos megegyezà©st is sikerült tetൠalá hozni Assisiben mà©gpedig, hogy a következൠAntiimperialista Tábort Venezuelában tartjuk közel a kolumbiai határhoz. Úgy tervezzük, hogy a Mumbai ellenállás folytatásakà©nt támogatni fogjuk a bolivari mozgalmat az amerikai birodalom ellen, amely a jelenlegi venezuelai mozgà³sà­tásban csúcsosodik ki. A forradalmi eràµknek nemzetközi segà­tsà©gre van szüksà©ge nemcsak ahhoz, hogy legyàµzzà©k az USA-t à©s a vele szövetsà©ges helyi oligarchiát, de ahhoz is, hogy visszaszorà­tsák az államon à©s a hadseregen belül azokat az eràµket, amelyek az olajipar à©s a bankok államosà­tása, az agrárreform à©s a tömegek katonai felkà©szà­tà©se ellen vannak (a küszöbön állà³ jenki támadás miatt). (lásd a "bolivari antiimperialista tábor" c. nyilatkozatot).
Mà­g và©gül, de nem utolsà³sorban az Antiimperialista Tábor úgy döntött, hogy felkarolja a legalitásbà³l kirekesztett Batasuna baszk baloldali függetlensà©gi mozgalom által tett javaslatot egy eurà³pai là©ptà©kà» koalà­cià³ra a liberális, kapitalista à©s imperialista Eurà³pai Unià³ ellen, melyben helyet foglalnának a forradalmi à©s kommunista szervezetek is. Harcolni az Eurà³pai Unià³ ellen annyit tesz, mint ellenezni az USA birodalom alkotási kà­sà©rletà©t, aminek az EU az egyik központi eleme. A tegnap antifasizmusa a ma antiamerikanizmusa! (lásd az "Urruñábà³l a kapitalista Eurà³pai Unià³ ellen" c. nyilatkozatot)