<b>Nemzetközi akciónap az iraki ellenállásért</b>

21/06/2004

Nemzetközi demonstrácià³ 2004. szeptember 25-à©n

Nemzetközi akcià³nap az iraki ellenállásà©rt

Irakban a harc törtà©nelmi fontosságú. Az agresszià³ à©s az embargà³ kà©tmillià³ áldozatot követelt à©s feldúlt egy egà©sz országot. Így az iraki emberek szembesültek az USA à©s szövetsà©gesei brutális à©s jogtalan megszállásával az. Az irakiak hàµsi ellenállása az angol-amerikai megszállà³kkal szemben törvà©nyes, amennyiben a nemzetközi jogot vesszük figyelembe, beleà©rtve a jogot a fegyveres ellenállásra. Joguk van a saját nemzeti önállà³ságukhoz à©s szuverenitásukhoz. De a tà©t sokkal nagyobb, nevezetesen az USA megprà³bálja là©trehozni globális birodalmát az embersà©ges jövൠjelszavával.
Az iraki nà©p harca minden mozgalom harca, emberek à©s nemzetek harcolnak, hogy kivà­vják a szabadságukat az Amerika által vezetett imperialista világgal szemben. Ezà©rt határozottan ki kell állnunk az iraki ellenállás mellett. Ha kà©pesek vagyunk támogatni a küzdelmüket, hogy megakadályozzák egy bábrendszer felà©pà­tà©sà©re tett amerikai kà­sà©rletet à©s và©gleg kià»zzà©k a megszállà³kat, az az emberisà©g gyàµzelmà©t jelenti. Ez nem csak a palesztin à©s afgán nà©p harcában lesz egy új momentum, hanem egy új offenzà­vához vezet az egà©sz világon a szabadságà©rt folytatott harcokban.

Ezà©rt felhà­vunk minden demokratikus megmozdulást, háborúellenes à©s antiglobalista szervezetet à©s szemà©lyt, hogy csatlakozzanak szeptember 25-à©n, szombaton, a palesztin intifáda à©vfordulà³ja elàµtt a nemzetközi akcià³naphoz az iraki ellenállás gyàµzelmà©à©rt.

Íllà­tsuk meg a megszállást Irakban à©s Palesztinában!
Ki az imperialista csapatokkal à©s bázisokkal!
Le az amerikai megelàµzൠháborúval à©s a birodalmukkal!

Bàµvebb informácià³ à©s csatlakozási lehetàµsà©g:

Baloldali Front - Kommunista Ifjúsági Szövetsà©g
www.baloldalifront.hu
baloldalifront@freemail.hu
Antiimperialista Koordinácià³
www.antiimpieralista.org
magyar@antiimpieralista.org