<b>A 2004-es Antiimperialista Tábor programtervezete</b>

21/05/2004

2004. augusztus 2.-7., Assis, Olaszország


A 2004-es Antiimperialista Tábor programtervezete
Assisi, Olaszország, 2004. augusztus 2.-7.

"Az ellenállás nem terrorizmus"

Az Antiimperialista Koordinácià³, a Forradalmi Nà©pi Felszabadà­tási Front (DHKC, Törökország) szervezà©sà©ben, akiket el akartak hallgattatni az antidemokratikus eràµk, az április elsejei akcià³jukkal, amikor letartà³ztatták a fenti szervezetek vezetàµit.
Ajánljuk ezt a rendezvà©nyt, a "perugiai ötöknek", Moreno Paquinellinek, Maria Grazia Ardizzonà©nak, Alessia Monteverdinek, Avni Ernek à©s Zeynep Kilicnek, akiket az iraki ellenállás támogatásáà©rt à©s az amerikai birodalom elleni küzdelmükà©rt tartà³ztattak le, ezzel durván megsà©rtve az alapvetൠdemokratikus jogokat à©s a szabad politikai và©lemà©nynyilvánà­tást.

Július 29-à©n, csütörtökön, 12.00 à³rakor Perugiában sajtà³tájà©koztatà³ a 2004-es Antiimperialista Táborrà³l. Tà©ma: Az ellenállás nem terrorizmus.

Augusztus 2., hà©tfàµ: Az amerikai birodalom belsejà©ben
Fà³rum 1: Íllà­tsuk meg a világ guantanamizácià³ját!
Fà³rum 2: Nem az antiszemitizmusra, de igen az anticionizmusra
Fà³rum 3: 2001. szeptember 11. Összeesküvà©s vagy ellensà©ges tettek egy aszimmetrikus háborúban.

Kerekasztal-beszà©lgetà©s: Az USA à©s Izrael bà»nös – van-e helyük az antiamerikanista mozgalmaknak Eurà³pában?

Augusztus 3., kedd: A zapatista felkelà©stàµl Lula kiegyezà©sà©ig
A harmadik világ nà©pi küzdelmei a forradalom à©s az integrácià³ között
Fà³rum 1: Chiapas – az elfelejtett lázadás
Fà³rum 2: Latin-Amerika Lula à©s Chavez között – a liberalizmus à©s az antiimperializmus közti összecsapás
Fà³rum 3: India – a parasztok küzdelme a polgári engedetlensà©g à©s a fegyveres harc között

Kerekasztal-beszà©lgetà©s: A bombayi ellenállás à©s a Szociális Világfà³rum


Augusztus 4., szerda: Az ellenállás felemelkedà©se
Fà³rum 1: Palesztina: kà©t nà©p egy állam. (Abna el Balad, a Nà©pi Felszabadà­tási Front Palesztináà©rt, Jamil Abdul à©s palesztin à©rtelmisà©giek)
Fà³rum 2: Irak: Felszabadà­tás, fegyveres harc à©s eràµszakmentessà©g – vita az antiglobalizácià³s mozgalmakon belül
Fà³rum 3: Az iraki kommunista mozgalom igaz törtà©nete (Ahmed Karim, a Demokratikus Hazafias Kommunista Mozgalom szà³vivàµje à©s Nuri al-Moradi az Iraki Kommunista Párt (KADER) kà©pviseletà©ben

Kerekasztal-beszà©lgetà©s: Bemutatkozik az Iraki Nemzeti Felszabadà­tási Front.

Augusztus 5., csütörtök: A szabadság hangjai
A nemzeti felszabadà­tási mozgalmak az imperialista globalizácià³ idàµszakában
Fà³rum 1: A csecsenföldi kà©rdà©s bonyolultsága
Fà³rum 2: Kasmà­r az önrendelkezà©s à©s a bekebelezà©s között (Yasin Malik à©s Jammu, a Kasmà­ri Felszabadà­tási Fronttà³l)
Fà³rum 3: A baszk felszabadà­tási küzdelem Eurà³pában (Askapena)

Kerekasztal-beszà©lgetà©s: Hogyan lehet legyàµzni az amerikai birodalmat? (Yasin Malik)

Augusztus 6., pà©ntek: Eurà³pa, mint alternatà­va?
Fà³rum 1: Keresztes hadjárat az iszlám ellen – a francia tilalom a fátyol viselà©se ellen
Fà³rum 2: Törökország – az amerikai gyilkos támadás Eurà³pán keresztül (DHKC)
Fà³rum 3: Bevándorlás: asszimilácià³, multikulturalizmus à©s ellenállás

Kerekasztal-beszà©lgetà©s: eurà³pai alkotmány, militarizácià³, keleti bàµvà­tà©s à©s az imperialista törekvà©sek – az ൠEurà³pájuk à©s a mienk

****
Augusztus 4., szerda: Az iraki ellenállás nemzetközi akcià³napja à©s a Szabad Irak Bizottságok nemzetközi találkozà³ja (Olaszország, Dánia, Nà©metország, Ausztria, Magyarország, Pakisztán, India, Banglades, Korea à©s Japán)

Augusztus 7., szombat: Az Antiimperialista Tábor nemzeti szekcià³inak à©s szimpatizánsainak találkozà³ja

Jelentkezà©s à©s bàµvebb informácià³:
magyar@antiimpieralista.org