July 2015

Mustafa İlhan
Bild
AB’nin neo liberal politikalarla, yoksulluğu, eşitsizliği ve işsizliği arttırdığı, toplumlardan ziyade büyük sermaye, bürokrasi ve egemen siyasi grupların lehine hareket ettiği düşüncesi, Avrupa’da dozu giderek artan bir tartışmaya dönüşüyor.
Mustafa Ilhan
Kadir Bal Roboski´de öldürülen 34 Çocuğun Kardeşleriyle
Türkiye ve Kürdistan´da bir seçimi daha geride bırakmış olduk. 13 yıllık AKP iktidarı hegemonyasına karşılık %13´lük bir irade gösteren karşıt bir hegemonya oluşmuş durumda. Bu yeni Kürt hegemoyasına yönelik bir şiddet katma ve kriminalize etme çabaları görülmekte. Bunun bir benzerini 2011 yılında Tunus’ta başlatılan Demokratik Halk Ayaklanmaları’nda ve benzeri Arap Baharı isyanlarında da görmüştük. Suriye´deki iç savaş, bölgesel sorun olan Kürt sorunu ve dünya üzerindeki mali kriz bölgenin daha fazla şiddet ortamına girmesine vesile olmakta. Emperyalizm, içinde bulunduğu Kapitalist mali krizden ötürü daha da hırçınlaşmakta ve bir zamanlar düşman olarak ilan ettikleri hak, adalet ve barış arayışında olan demokratik kitle hareketlerini bugün bir maşa gibi kullanıp daha sonra idam sehpalarına mahküm etmekte. Emperyalist politikaların en basit örneğini Mısır´da görmek yeterli olsa gerek. Peki Batı Dünyası ile Ortadoğu arasında bir köprü niteliği taşıyan,Türkiye ve Kürdistan´da yapılan seçimler ile elde edilen seçim sonuçlarıyla Kürdistan halkını bundan sonra neler beklemekte? Kim, neden Kürt halkını yeni kaoslara sürüklemekte? Müslümanıyla gayrımüslimiyle %80’lik bir barış iradesini gösteren bölge halkını ne tür tehlikeler bekliyor? Kürt Hareketi içine dalmış kimi karanlık güçler ile yüzleşmenin zamanı geldi mi? Halkın psikolojik durumu nedir? Tüm bu soruları Kürdistan´da Müslüman kimliğiyle tanınan, halkın içinden gelen Kadir Bal´a sorduk.
www.euroexit.org
Çeviri: Beriwan Avci – AlternatifSiyaset.Net
Bild
Uluslararası AB karşıtı Forum, 26-28 Haziran’da Atina’da yapılan toplantıyla yoluna devam ediyor. Amacımız Euro Bölgesi ve emperyalist AB’ye bağlı Avrupa devletlerinin geri çekilmesi için AB’ye karşı verilen savaşı yaygınlaştırmanın yanı sıra AB karşıtı forum sayesinde koordine edilen sosyal dönüşüm için mücadele eden Sol kitlenin ve halkın arasına karışmaktır.