Irak Direnişini destekleyin!

16/05/2005

İntifada´nın beşinci yıldönümüne doğru Irak Direnişi ià§in uluslararası desteği örgütleyelim!

Biz, bu metinin imzacıları, 1-2 Ekim 2005 tarihlerinde, Intifada´nın beşinci yıldönümüne denk düşecek bià§imde Irak Direnişi´ni desteklemek amacıyla uluslararası bir konferans ià§in à§ağrıda bulunuyoruz. Konferans, savaşa ve işgale karşı yaygın hareketin doruk noktasında olduğu ve hala hükümetin 3000 işgalci askerle ABD´nin en önemli müttefiklerinden biri olduğu İtalya´da gerà§ekleşecek.
Savaşa ve Irak´ın işgaline karşı yoğun bir muhalefet vardı. Ancak işgale ve savaşa karşı à§ıkmış olan herkesin, bir adım ileri giderek, yurdunu kurtarmak ià§in mücadele veren Irak Direnişi´ni aà§ıkà§a desteklemesi gerekiyor. Bir taraftan işgale karşı à§ıkıp öte yandan da Irak´taki mücadeleyi, işgalcileri kovmak ià§in gerà§ekleştirilen etkileyici direnişi desteklememek ve yok saymak mümkün değil.
Irak´taki halk direnişinin ve silahlı direnişin tamamen onaylanması à§ağrısında bulunuyoruz. Irak direnişi siyasi ve dini tutumlarından bağımsız olarak, basit bir slogan, Irak´ı kurtarma sloganı altında, işgale karşı direnen her türlü akımı kapsamakta.
Emperyalist işgale karşı Irak´taki halk direnişi, protestolardan, grevlere, sivil itaatsizlikten şiddet ià§ermeyen doğrudan eylemlere ve silahlı mücadeleye kadar her türlü direniş bià§imini kapsamakta. Bunun da ötesinde, Irak halkının işgale karşı direnişi; uluslararası düzlemdeki emperyalizme, siyonizme ve her türden gericiliğe karşı direnen ve mücadele veren halk hareketlerinin ayrılmaz bir parà§asıdır.
Ne ABD detseğiyle gerà§ekleştirilen seà§imler ne de "demokrasi´ safsatası gerà§eğin üstünü örtebilir. Iraklı kuklaların arkasında, Bağdat´ta "Yeşil Bölge´deki devasa Amerikan Elà§iliği tarafından temsil edilen ABD rejimi vardır. "Seà§im sürecinde´ Irak´ın petrol kaynakları talan edildi. Kültürel hazinesi yağmalandı. Bu arada susuzluk, aà§lık à§eken ve elektrikten yoksun olan Iraklıların sayısı giderek arttı. Bütün siyasi muhalefet vahşice bastırıldı. "Seà§imlere´ kadar bütün cezaevleri dolduruldu, ve her gün elli kişi tutuklandı.
Irak , Arap ulusunun hem à§ektiği acının hem de direnişinin yeni bir sigmesi oldu. Irak Direnişi, Amerika´nın Orta Doğu´daki ve dünyadaki hegemonyasına karşı hareketin başını à§ekiyor. Direniş, vahşi siyonist işgali karşısına alan ve beşinci yıldönümüne giren Filistin İntifadası´na umut verdi. Hala Lübnan´ın, Suriye´nin ve Ürdün´ün mülteci kamplarında kalan milyonlara umut verdi. Ve Orta Doğu´daki ABD´ye sadık rejimleri devirmek ià§in mücadele veren Arap kitleler ià§in bir ilham kaynağı oldu.
Emperyalizmin Orta Doğu´ya hücüm etmesini önleyebilecek temel kutup olan Irak Direnişi etrafında birleşmeliyiz. Irak´ın kurtuluş mücadelesi sadece Iraklılar ià§in değil tüm dünya ià§in bir mücadeledir. Irak´taki kitleler tam da "Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi´ne karşı mücadele veriyorlar. Irak Direnişi´nden dolayı Bush´un ve savaş à§ığırtkanlarının Suriye´ye, Kore´ye, İran´a ve Venezuella´ya saldırmak ià§in adım atmaları imkansızdı.
ABD´nin önderliğindeki emperyalist güà§ler, Irak ile Orta Doğu halklarının; ve "medeniyetler à§atışması´ ve "teröre karşı savaş´ safsatasıyle batıdaki savaş karşıtı hareketin/küreselleşme karşıtı hareketin arasını aà§maya à§alıştı. Irak halkının mücadelesini "terörist´ yaftasıyla karalamaya à§alıştılar. Aslında saldırganlığın ve işgalin yürüttüğü savaş kriminal ve yasadışıdır. Irak halkının yasasıdışı ve kriminal işgale karşı silahlı direnişi haklı ve meşrudur.
Önerdiğimiz uluslararası konferans Irak Direnişi´nin ve Orta Doğu´da mücadele eden halkların temsilcileriyle, savaş-karşıtı ve küreselleşme karşıtı hareketin ià§inde yer alan güà§leri biraraya getirmeyi hedefliyor. Böylece kendi ulusunun kaderini tayin etmek ià§in mücadele veren halklarla, başka ülkelerde savaş ve talan maceralarına atılan kendi hükümetlerinin boyunduruğu altında ezilen emekà§i insanlar arasındaki birliği güà§lendirmeyi umuyoruz.
Irak Direnişi´ni onayla ve destekle!
Bütün siyasi tutsaklar serbest bırakılsın, bütün yabacı birlikler à§ekilsin, yaptırımlar ve talandan doğan zarar tazmin edilsin!
Tüm Orta Doğu´daki İsrail ve ABD hegemonyasına karşı; ve Irak Direnişi´nin ve Filistin İntifada´sının zafer ià§in mücdele et!
Direnişin sesini savaş karşıtı ve küreselleşme karşıtı harekete taşı!

Irak Direnişi ià§in Uluslararası bir konferans à§ağrısını destekleyenler:

Irak Yurtseverler Birliği IPA
Özgür Irak Komitesi Norveà§
Özgür Irak Komitesi İtalya
Özgür Irak Komitesi Avusturya
Danimarka "Özgür Bir Irak ià§in´ Komitesi
Yunanistan Irak Direnişi´yle Dayanışma Komitesi İnisyatifi
Halkların Uluslararası Mücadele Ligi ILPS
Anti-Emperyalist Kamp
1. Uluslararası Irak Halklarının Direnişi´ne destek Konferansı Fransa
Emekà§iler Birliği Yunanistan
Üniversite Öğrencilerinin Militan Hareketi Yunanistan
Uluslararası Leninist Akım ILS
Lokayat, Pune, Hindistan
Yunanistan Komünist Partisi-Marksist Leninist KKEml
Toufan İran
Offensiv Almanya
Alman Komünist Partisi Thüringen Eyalet Örgütü
Devrimci Komünist Lig Thüringen/Almanya
24 Mart Eylem Çevresi Thüringen/Almanya
Kırmızı Masa Doğu Thüringen/Almanya
Özgür-Der / Türkiye
Sosyalist Demokrasi Partisi / Türkiye