Emperyalist işgal altında barış ve özgürlük olmaz

02/11/2003

El – Kubyasi Irak Yurtseverler Birliğinin (İPA) en tanınmış temsilcilerinden. Onunla …‘Iraklı muhalefet´, işgale karşı direnişin alabileceği bià§imleri ,olanakları ve demokratik bir Irak ià§in programları hakkında konuştuk.

Irak´ta ABD ve İngiliz güà§lerine karşı bir direniş şekillenmekte.
Sayın Kubyasi, siz Irak Yurtsever Muhalefeti´nin bir temsilcisisiniz. Kendinizi ve örgütünüzü kısaca tanıtabilir misiniz?

E.K.: Ben Irak Yurtseverler Birliği´nin (İPA) başkanıyım ve 1976´da beri sürgünde yaşamaktayım. İPA, 1992 yılında Irak´lı muhalif partilerin düzenlediği bir toplantıda kuruldu. Konferans İsve৴te gerà§ekleşti. İPA´da Sosyal Birlik Partisi, Arap İşà§i Partisi, Arap Sosyalist Hareketi, Baas Partisi´nin sol kanadı, IKP´nin sol kanadı, Kürt İslam Ordusu, Kürt Barış Partisi, bağımsız siyasiler, yazarlar, gazeteciler ve avukatlar yer almakta.

Almanya´da, …‘Irak´lı muhalefet´ten söz ediliyor, mesela İNC´den. Irak Ulusal Kongresi (İNC) gibi güà§lerden farkınız ne ?

E.K.: Irak´lı muhalefet olarak adlandırılan İNC ve diğer gruplar CİA tarafından Kuveyt ve Suudi Arabistan´dan maddi destek sağlanarak kuruldu. Tüm bu gruplar 1991´de ABD´nin Irak´a yönelik ilk savaşı sırasında kuruldu. Saddam rejimi 1968´den beri iktidardaydı, ancak biz 1991´e kadar bu grupların varlığından bile haberdar değildik. Bu grupların yöneticileri, CİA tarafından eğitilmiş hırsız veya sıradan kriminallerden oluşmakta. İPA´da yer alan partiler 1968´den önce de varlardı ve demokrasi, özgürlük ve sosyalizm uğruna verdikleri kanlı mücadelelerinde à§ok kayıp verdiler. Mesela Baas Partisi, 1968-1990 yılları arasında 234 yoldaşını kaybetti. İNC ve diğer grupların Irak´la ilişkileri yok ve Irak´ta faal durumda değiller. Onlar …‘5 yıldızlı otel muhalifleri´. Onlar, gerà§ekten CİA, Mİ6 ve diğer bölgesel gizli servislerin ajanları. İPA bağımsız bir birlik ve yoldaşlarımız kendilerini emperyalizme ve siyonizme karşı mücadeleye adamış durumdalar.

Irak´taki resmi Komünist Parti hakkında ne düşünüyorsunuz? Almanya´da bu partiyi destekleyen birà§ok sol örgüt var. Başkaları da emperyalizm yanlısı olduğunu iddia ediyor. Sizce Komünist Parti ilerici bir parti mi?

E.K.: Resmi KP artık ilerici bir parti değil. 1991´den beri CİA tarafından Irak´a karşı yürütülen faaliyetlere katıldı. Kürt Seksiyonu´nun siyasi sekreteri, Karim Ahmed başka KP üyeleriyle birlikte 2002 yılının Aralık ayında Londra´da CİA tarafından düzenlenen bir konferansa katıldı. Komünist Parti´nin tarihi liderlerinden Bahar – Aldin Noury, genà§liğin …‘Irak Liberal Ordusu´na katılmasını sağlamak ià§in ciddi à§abalar harcadı. Irak savaşı başlamadan önce bu ordu ABD´li askerler tarafından eğitildi. Noury, Ordu´ya katılan herkese aylık 2000 Dolar maaş veriyordu. Komünist yazarların ve gazetecilerin à§oğu Amerikan, Kuveytli ve Suudi medya kuruluşlarında à§alışıyor. Onlar günümüzün oportünistlerinin birer örneği. Irak Komünist Partisi artık işà§i sınıfının değil, eğitimli oportünistlerin partisi. Sadece tek bir Komünist Parti yok, birà§ok küà§ük komünist örgüt var. Hala Emperyalizme karşı mücadele eden iki grup var: …‘IKP Alcader´ ve …‘IKP – Yurtsever Akım´. Diğerleri tamamen emperyalizm yanlısı.

ABD-İngiliz işgali altında örgütünüzün siyasi alanda à§alışma koşulları nasıl? Şu anda emperyalistlere karşı hangi şekilde eyleme geà§iyorsunuz? İPA Avrupa´da da faaliyet yürütüyor mu ?

E.K.: Birà§ok yoldaşımızı Irak´a gönderiyoruz ve şu anda oradaki yoldaşlarla oradaki siyasi à§alışma imkanları hakkında tartışıyorlar. Tartışmanın muhtemel bir sonucu, işgal kuvvetlerinin cevabını beklemek ià§in Bağdat ve diğer büyük şehirlerde üৠdört büronun aà§ılması olabilir. Yoldaşlarımız, Irak halkının işgale karşı yürüttüğü faaliyetlere katılmakta. Avrupa´da, yoldaşlarımızın Irak´a geri dönüşlerini hazırlıyoruz ayrıca ülkemizdeki emperyalist işgalcilere karşı Avrupa´daki faaliyetlere en iyi şekilde katılmaya à§alışıyoruz.

Şu anda Irak ià§in ve Arap halkları ià§in güncel sloganlar neler? İPA´nın demokratik bir Irak ià§in programı neleri ià§ermekte?

E.K.: Güncel sloganımız …‘emperyalist işgal altında barış ve özgürlük olmaz´. Irak her zaman var olacak ancak işgal sona erecek. Irak ve Filistin´e yönelik sloganımız: …‘Düşmanımız bir: Emperyalizm ve Siyonizm, hedefimiz bir: Kurtuluş´. Bir diğer sloganımız ise: …‘İşgal´i yenmek en büyük hedefimiz´. Demokratik bir Irak ià§in programımız, 2000 yılında Londra´da gerà§ekleştirdiğimiz toplantıda siyasi belgemiz olarak kararlaştırıldı. İlk adım toplumda demokratik bir kültürün geliştirilmesi. Düşüncelerin aà§ıkà§a ifade edilebilmesini sağlamak , gazetelerin varlığı, Partilerin varlığı, sendikaların varlığı ve kimsenin dışlanmamasının güvence altına alan bağımsız bir hukuk sisteminin varlığı olacak.

Irak halkı İPA´yı ve faaliyetlerini destekliyor mu? Mesela, Nisan ayının sonlarına doğru işgale karşı direnişe geà§ilmesi ià§in bir à§ağrıda bulunmuştunuz.

E.K.: Nisan ayının sonunda yaptığımız à§ağrı emperyalist işgale karşı olduğumuzu aà§ıkà§a ifade etmek ià§in yapılmıştı. Şu anda ABD´li ve İngiliz kuvvetlerine karşı direniş aà§ıkà§a görülüyor. Amerikanlar, kendi kuvvetlerine karşı günde 13 saldırının gerà§ekleştiğini itiraf ettiler. Bizim elimizdeki bilgilere göre günde 30´un üstünde saldırı gerà§ekleşiyor. Ayrıca Irak´ın bütün büyük şehirlerinde işgale karşı kitle gösterilerinin gerà§ekleştiğini görebiliyoruz.

Arap ülkelerindeki diğer anti-emperyalist güà§lerle beraber à§alışıyor musunuz, bu güà§ler sizi destekliyor mu? Mesela anti-emperyalist örgütler arasında ağ gibi bir şey var mı?

E.K.: Doğal olarak Irak´ta ve Arap dünyasındaki bütün anti-emperyalist örgütlerle beraber à§alışıyoruz. 24.06.03 tarihinde Yemen´de bütün anti-siyonist ve anti-emperyalist Arap örgütleri ià§in bir buluşma gerà§ekleşti. Bu dört günlük buluşmaya biz üৠdelegeyle katıldık.

Medya´da özellikle Şiilerin gösterileri gösterilmekte. İşgale karşı Şii kimliğinin ağır bastığı hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şiiler ilerici bir güৠmü yoksa dinci-köktenci gerici bir güৠmü? Onlarla beraber à§alışılıyor mu?

E.K.: Bu dönemde ilk hedefimiz işgali bitirip ülkemizi kurtarmak. Buna uygun olarak bütün güà§lerle, ilerici güà§lerle de dinci güà§lerle de beraber mücadele etmek ià§in à§ok ciddi à§aba harcayacağız.

Irak´taki direnişin ikinci bir İntifada´ya dönüşebileceğine inanıyor musunuz? Şu anda Irak´ta ABD ve İngiliz ordusuna karşı kimler militanca mücadele etmekte?

E.K.: Biz işgal kuvvetine karşı direnişin kesinlikle büyüyeceğine ve Irak´ın bütün parà§alarına yayılacağına inanıyoruz. Bu direniş İntifada´dan daha güà§lü olacak. Hiৠkimse direniş hareketinin bu kadar kısa zamanda bu kadar büyüyebileceğini düşünemezdi. Şu anki durum doğru algılanmalı, militan direnişin Baas Partisi ve eski Irak ordusunda yer alanlarla à§ok sıkı bir ilişkisi var. Bu varsayılıyor, à§ünkü sadece onlar bu kadar kısa zamanda militan direnişi başlatacak imkanlara ve tecrübeye sahipler. Arap milliyetà§ileri ve Nasseristler gibi gruplar bir ay önce militan eylemler yaptılar. Biz, yakında başka dinci militan grupların kurulacağını düşünüyoruz.

Röportaj ià§in teşekkür ederim.

Röportaj: Henning V. Stolzenberg 07.03
Çeviren: Nejat Ağırnaslı, Hikmet Acun
Bu röportaj Türkà§e olarak www.aydınlanma.net tarafından yayınlanmıştır