NATO zirvesine karşı

29/06/2004

RESİSTANBUL 2004

İstanbul´da 28-29 Haziran 2004 günlerinde ià§lerinde Bush´un da olduğu Nato üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katıldığı bir zirve yapılacaktır. Zirvenin gerà§ek hedefi emperyalizm adına Nato saldırı gücünün Ortadoğu ve Asya hakimiyetinin sağlanmasıdır. ABD, diğer emperyalist devletlerle beraber, Ortadoğu, Afrika ve Asya´ya kadar uzanan bölgelerde hakimiyet sağlamak ià§in Büyük Ortadoğu Projesini(BOP) uygulamak istiyorlar. BOP planı, ABD´nin Florida bölgesinde düzenlenecek olan G-8´ler zirvesinde, emperyalist devletlerin desteği alınarak, Haziran ayında Türkiye´de gerà§ekleşecek olan NATO zirvesi gündemine taşınacaktır.

NATO´NUN BUGÜNKÜ POLİTİKALARI
Devrimci hareketleri tamamen ortadan kaldırmak ve devrim …‘tehdidini´ ortadan kaldırabilmek ià§in devrimci örgütlere yönelik imha politikalarına ilaveten örneğin Kolombiya´ya yönelik Plan C, Güneydoğu Asya´ya yönelik olarak Filipinlerde askeri üsler, Türkiye´de süreklileştirilen bir askeri birlik bulundurarak, doğrudan bir müdahale gücü yaratılmaya à§alışılmaktadır. Yine Türkiye´de uygulaması yaygınlaştırılan F Tipi denilen tecrit hücrelerinde muhalif düşünceyi teslim alma politikaları, tecrit hapishanelerinin diğer yeni sömürge ülkelere ihracı sözkonusudur. Dünyadaki devrimci hareketlere yönelik olarak Guantanamo´da somutlaşan ve ià§erik olarak Nazi Kamplarının tüm dünyaya yayılması hedeflenmektedir. Ortadoğu`da ise ABD`nin planları doğrultusunda hareket eden NATO Irak ve Filistin`de işgalci güà§lere yardım etmeye ve bölgedeki halklara zulüm etmeye devam etmektedir. Bu doğrultuda Ortadoğu`da ABD`nin BOP planı bölgede ABD-İsrail kuşatmasını devam ettirmeyi amaà§lamaktadır. NATO, BM vs uluslararası kurumlar, bugün ABD`nin politikalarını uygulamaktan başka bir anlam ifade etmemektedir. NATO, BM à§özümü diye ortaya sürülen hià§bir öneri ABD politikaları dışında değerlendirilemez.

NATO-TÜRKİYE İLİŞKİSİ
Türkiye NATO üyesi olabilmek ià§in ABD´nin Kore Savaşına katılmıştır. NATO`da Türkiye`ye bià§ilen rol, ABD adına Ortadoğu ve Asya`ya yönelik bir ileri karakol olma görevidir. ABD`nin stratejik uşağı olan Türkiye devleti bu görevi gözü kapalı yerine getirmektedir. ABD islam ülkelerine yönelik olarak, işbirlikà§isi Türkiye devletinin `laik-islam` modelini öne à§ıkarmak istiyor. Türkiye ABD´den sonra Nato´da en fazla askeri olan ülkedir. Nato´nun Türkiye´deki Gladio örgütlenmesi olan KONTRGERİLLA ellilerden itibaren oluşturulmuş ve Türkiye´nin yakın tarihinde, faşist iktidarların göstermelik parlamenter ve aà§ık askeri cunta yönetimlerinin belirleyici ögesi olagelmiştir. Bugün Kontrgerilla örgütlenmesi AB ülkelerinde olduğu gibi kısmi de olsa tasfiye edilmemiş aksine anayasalarla kurumsallaştırılmıştır.
ABD`nin BOP aracılığıyla Ortadoğu ve bölge ülkelerine kendi politikalarını dikte ettirme politikasına, savaşa, işgale, Kara Listelere, tecrit hücrelerine karşı olan her kişi, kurum ve örgütü 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul´daki Nato zirvesine karşı Türkiye´de ià§inde yüzün üzerinde örgüt, kurum ve sendikanın yeraldığı …‘NATO ve BUSH KARŞITI BİRLİK´ tarafından organize edilen Karşı Zirveyi desteklemeye ve katılmaya à§ağırıyoruz. Tüm dünyadan Nato ve militarizme karşı yapılanmaları, devrimci örgüt ve partileri, Nato`nun katliamcılıklarına karşı dünya halklarının kurtuluş mücadelesine taraf olan her kişi ve kurumu; RESISTANBUL 2004 adı altında oluşturulan platformla uluslararası dayanışmayı yükseltmeye ve İstanbul`daki NATO Zirvesine karşı eylemliliklere katılmaya à§ağırıyoruz.

SAVAŞ VE İŞGALE HAYIR, NATO ORTADOĞU`DAN DEFOL!
SAVAŞ MAKİNASI NATO DAĞITILSIN!
NATO ve ABD ÜSLERİ KAPATILSIN!
DİRENİŞ TERÖRİZM DEĞİLDİR!