Anti-Emperyalist Kamp Yalnız Değildir

25/08/2005

HÖC

Anti-Emperyalist Kamp Yalnız Değildir

- Amerikan Senatörü, İtalyan hükümetine gönderdiği mektup ile, İtalya`da bulunan `Anti-Emperyalist Kamp` (AİK) örgütlenmesine yönelik baskı uygulanmasını, faaliyetlerine izin verilmemesini istedi.
Gerekà§esi ise, AİK`ın, özellikle Irak direnişine verdiği destek ve faaliyetleri oluşturuyor. Keza, AİK tarafından ekim ayında Roma`da Irak Konferansı düzenlenecek. Konferansa, başta Irak olmak üzere Ortadoğu ve Avrupa`dan birà§ok devrimci, anti-emperyalist örgütün katılması planlanıyor.
AİK`in "uluslararası terörist finansman ağı"nın bir parà§ası olduğu iddia edilen mektupta, bu konferansın da engellenmesi isteniyor ve kamp bileşenlerinin "illegal örgütlerin üyesi olduğu" söyleniyordu. İtalyan hükümeti bu emirlerin ilk adımı olarak AİK`in hesaplarına el koydu. AİK`ya ait http://www.antiimperialista.org internet sitesi 1 Temmuz günü, Amerika`daki Westhost isimli servis sağlayıcı tarafından kapatıldı.


Koordinasyon`dan Protesto

Irak`ta İşgale Hayır Koordinasyonu, 15 Ağustos günü İtalyan Konsolosluğu önünde yaptığı aà§ıklamayla, AİK`e destek verdi. Galatasaray Lisesi önünde toplanarak, "Anti-Terör Yasaları Ve Yasaklamalar Halkların Mücadelesini Boğamaz" yazılı pankart aà§an koordinasyon üyeleri, "Yaşasın Enternasyonal Dayanışma", "Katil ABD, Orta Doğudan Defol", "Zafer Direnen Halkların Olacak", "Anti-Emperyalist Kamp Yalnız Değildir" sloganlarını attılar.
Senatörlerin bu girişimlerini, Irak Konferansı`nı engelleme faaliyetlerinden biri olarak değerlendiren koordinasyon, İtalyan hükümetine de seslenerek `Anti Emperyalist Kamp`ın faaliyetlerini durdurmaya, engellemeye yönelik girişimlerinden vazgeà§mesini istediler.

Çoğu HÖC`lülerden oluşan koordinasyon üyeleri adına konuşan Emriye Demirkan, Anti-Emperyalist Kamp`ın İtalyan hükümetine yönelik taleplerini sıralayarak, bu taleplere sahip à§ıktıklarını dile getirdi.


Enternasyonalizm Yokedilemez

Amerikan emperyalizmi, Irak`ta bataklığa gömüldükà§e, işgale karşı à§ıkan, direnişe destek veren güà§leri de sindirmeye à§alışıyor. İtalya`da AİK`in hedef seà§ilmesi ise, birà§ok devrimci, komünist, ilerici örgütlenmenin biraraya geldiği faaliyetler düzenlemesi, Türkiye dahil birà§ok yerde emperyalist politikalara karşı direnen güà§lerle dayanışma ià§inde bulunmasındandır.

Hatırlanacağı gibi, AİK yöneticisi iki kişi, 1 Nisan komplo operasyonu kapsamında, İtalya`da iki Türkiyeli devrimci ile birlikte tutuklanmışlardı. Onlardan biri olan Anti-Emperyalist Kamp`ın sözcüsü Moreno, dışarıda yapılan bir eyleme gönderdiği mesajda, "Bizi DHKC`li olmaktan yargılamaya à§alışıyorlar. Bundan gurur duyarım" diyerek düşüncelerini ifade etmişti. Ölüm orucu eylemiyle à§eşitli dayanışma eylemleri de örgütleyen AİK organizasyonuyla, 2003 başında, ià§lerinde Türkiye`den DHKC`lilerin de olduğu 40 kişilik bir heyetle Bağdat`a gitmiş ve Irak halkıyla dayanışmasını ifade etmişti.

www.yuruyus.com/www/