Irak Direnişine 10 Euro bağışta bulun !

04/11/2003

Uluslarası Hukuk ihlali olan işgale karşı mücadeleyi destekle
Bu metin 2003 yılında Anti-Emperyalist Yaz Kampı`nda almanca konuşan katılımcılar tarafından ortak bir temel metin olarak kabul edilmiştir.
Kampanya`yı desteklemek isteyenler aik@antiimpieralista.org e-mail adresine başvurabilirler.
Miyonlarca insan Irak`a yِnelik saldırıyı durduramadı. ABD`nin ve Büyük Britanya`nın egemenleri az sayıda müttefikle baraber, bià§ok hükümete, Birleşmiş Milletlere, dünya à§apındaki solculara ve barış hareketine inat Irak`a saldırıp işgal ettiler. Zaferin à§ok kolay gerà§ekleşeceğini sandılar. Ancak Irak halkı, `kurtuluşlarını` alklışlarla karşılamadı, Irak halkının à§oğunluğu, bugüne kadar kendi varlıklarına yِnelik karşı à§ıkışları vahşice bastıran, işgalcilere karşı koyuyor.
Birà§ok yürüyüşà§ünün, ABD askerleri tarafından vurulmasına ve batılı orduların üstünlüğüne rağmen Irak halkının direnişi susturulamıyor. Sürekli işgale karşı kendiliğinden işgale karşı yürüyüşler gerà§ekleşiyor, ABD hükümeti bile, artık Irak`ta her gün ABD askerlerinin kurban edildiği bir gerilla savaşıyla karşı karşıya olduklarını itiraf etmekte.
Şu anda Irak`ta solcu, dinci ve panarabist güà§lerden oluşan geniş bir cephe bià§imleniyor. İşgal kuvvetlerinin ülkeyi terketmeye zorlanması ve ulusal bağımsızlığın yeniden elde edilmesi talepleri etrafında birleşiyorlar. Bu sadece Irak halkı tarafından kurulabilecek, demokratik bir devletin kuruluşunun ِn koşuludur.
Dayanışmaya à§ağrı
Bizimle Irak`ayِnelik saldırı savaşına karşı sokağa dِkülen herkesi, Irak direnişini desteklemeye à§ağırıyoruz. Irak direnişi, halklara tanınan haklar arasında yer alan ve bir temel hak olan, bir ulusun kendi kaderini tayin etmek ià§in mücadele verme hakkını kullanmakta. Bu direniş, süper güৠABD`nin ve onun yeni dünya düzeninin, `terِre karşı savaş` adı altında müttefikleriyle, hoşlanmadığı her hükümete veya direniş hareketine yِnelik seferinin, yenilgiye uğraması ià§in katkıda bulunabilir.
Irak Direnişi ià§in kişi başına 10 Euro
اoğulcu ve geniş bir hareketi geliştirmenin altyapısını oluşturmak ià§in, direnişin her türlü yardıma ihtiyacı var. Kampanyamız, Irak`taki direnişi, hem siyasi aà§ıdan hem de somut bir şekilde, maddi aà§ıdan, desteklemeye olanak tanıyor. ABD ِnderlğindegerà§ekleşen batının savaş politikasına karşı à§ıkan herkesi davet à§ağırıyoruz.
Kimi destekliyoruz?
Kampanyamızın muhatabı Irak Yurtsever Birliği (IPA). IPA, demokratik bir gelişimi mümkün kılma hedefiyle 1992 yılında sürgünde kuruldu. IPA`nın karakteristik ِzelliği, Irak`a yِnelik her türlü yabancı müdahaleyi reddetmesidir. Birlik`te, Sosyal Birlik Partisi, Arap İşà§i Partisi, Arap Sosyalist Hareketi, Baas Partisi`nin sol kanadı, Irak Komünist Partisi – Yurtsever Akım, Kürt İslam Ordusu, Kürt Barış Partisi, bağımsız yazarlar, gazeteciler ve avukatlar yer alıyor.
IPA, farklı dinlerin ve Irak halklarının eşit siyasi ve sosyal katılım imkanlarının olduğu, à§oğulcu ve demokratik bir tolumsal düzenin kurulmasını savunuyor.
IPA, düşünce ve basın ِzgürlüğünü, sendikaların kurulmasını ve bağımsız bir hukuk sistemini savunmakta.
Demokratik bir Irak ià§in, işgalin derhal ve koşulsuz bir şekilde sona ermesi ve Irak halkının kendi kaderini tayin hakkını elde etmesi, ِn koşuldur. Bu hedeflere ulaşmak ià§in, İPA, başka güà§lerle birlikte `Birleşik Direniş ve Kurtluş Cephesi`ni kurmaya à§alışıyor.

Banka hesabı:
Anahtar sِzcük: Irak
Hesabın adı: RKL
BIC: OPSKATWW
IBAN: AT646000000092125137