سیاه سبز: "دولت یهودی و دمکراتیک"

11/05/2020
کسی که تحریک علیه مسلمانان را علامت خطر نبیند، چنین فردی مسلما مبارزه علیه یهودی ستیزی را جدی نمی گیرد.
برنامه دولت پر است از دفاع از حقوق بشر، مبارزه علیه راسیسم، یهودی­ستیزی ،افراط­ گرائی، وحفاظت ازحقوق اقلیت­ها و غیره. ولی با کمی دقت می­توان بکارگیری معیار­های دوگانه را بخوبی در آن دید که نشان دهنده قطب بندی بودن این موضع­گیری است. بدین طریق، بیطرفی مندرج در قانون اساسی و درک کرایسکی مابانه از آن و تائید آن توسط اکثریت اهالی مردم پایمال می­شود، در حالیکه نقض سیستماتیک حقوق بشر و خلق­ها در اسرائیل مشروع و مجازشمرده می­شود و در مقابل مسلمانان و اسلام خطرناک معرفی می­شوند.با چنین شیوه­ای از حساسیت­های موجود سوء استفاده می­شود و بنام حفظ "امنیت"، حقوق دمکراتیک پایه­ای محدود می­-شود. (https://www.antiimperialista.org/sites/antiimperialista.org/files/styles/medium/public/bilder/wer%20kann%20in%20israel%20waehlen.png?itok=U23OvO2h)

 

جمله کلیدی:ما دولت اسرائیل را بعنوان دولتی یهودی و دمکراتیک می­شناسیم وهم­چنین خواهان حفظ آن هستیم.

 

تمامی نقل قولهای که در ادامه می­آید از برنامه دولت از ابتدای بخش سیاست خارجی ص.181 ف. برداشت شده­ است.

 

https://www.dieneuevolkspartei.at/Download/Regierungsprogramm_2020.pdf) gleich zu beginn des Kapiitels“Außenpolitik s.181f)

 

<یهودیت و دمکراسی> از نظر مفهومی بلاواسطه در کنار هم قرار داده شده­اند. دستگاههای تبلیغاتی اسرائیل همواره کوشیده­اند خود را بعنوان تنها دمکراسی در خاور میانه معرفی کنند. اینکه این تنها برای همشهری­های یهودی صادق است یعنی تبعیض پنهان می­شود. و به این طریق سرکوب فلسطینی­ها لازمه دفاع از خود تفسیر می­شود. هم­چنین در استدلال بی اساس<حفظ موجودیت> که در آن واقعیت اعمال قهر ساختاری حاکمین اسرائیلی پنهان است. این سوء استفاده از طرف دیگر نشان می­دهد که با چه شگردی غوغای دمکراتیک بودن آخرین جرثومه استعمار به کرسی نشانده می­شود واینکه رفع رنجش از نخبگان بین المللی تا چقدر برحق است. در حالیکه این مورد کاملا عکس قبول حقیقت مطلقی است که دولت اتریش ادعا می­کند. قبول دولت یهودی ضرورتا فلسطینی­ها را بیرون از این دولت قرار می­دهد و آنها مستعمره شده و از سرزمین شان رانده می­شوند و بالاخره اینکه حقوقشان پایمال شده و به عنوان ملتی نابود می­شوند. در تفکر صیهونیستی، برای فلسطینی­ها برخورداری ازامکانات اولیه حقوق بشر که در منشور سازمان ملل مستتر است جائی نیست. آنها در زیر سلطه اسرائیل براستی انسان­های پستی قلمداد می­شوند.

 

این منطبق با هدف برنامه دولت« سیاه و سبز» است که تمامی نمایندگان مجلس اتریش به آن رای می­ دهند.

 

(https://www.antiimperialista.org/de/content/kritik-vertreibung-und-kolon...)

 

همزمان اختصاص حق< برگشت> به تمامی یهودی­ها در سراسر جهان به اسرائیل(با دریافت حق تابعیت) بعنوان امری بدیهی<حق موجودیت اسرائیل> معامله می­شود که بهیچ­ وجه نباید <مورد سوال قرار گیرد>.

 

در ادامه، این جمله بظاهر ساده می­آید تا نقض حقوق ملت­ها را توجیه کند.< اتریش از پیشنهادها و قطع­نامه­های مصوبه سازمان­های بین­المللی که خلاف قرار­های ذکر شده در برنامه دولت اتریش باشد، پشتیبانی نمی­کند>. منظور ازاین گفته چیست؟ مجمع عمومی سازمان ملل متحد چندین دهه است که تعداد بیشماری قطعنامه را علیه اشغال و سرکوب اسرائیل و در این رابطه نقض حقوق بشر و ملت­ها را به تصویب رسانده است و اکثریت بزرگی از کشورها از آن پشتیبانی کرده­اند و بدین نحو اسرائیل پیوسته محکوم شده­است – البته سمبولیک وبدون هیچگونه پیگیری عملی. چون آمریکا و اسرائیل و متحدین نزدیک آنها از عملی شدن آن قاطعانه جلوگیری می­کنند. اتریش و همچنین خیلی از کشورهای اروپائی یا ممتنع بوده­اند ویا از آن پشتیبانی کرده­اند. در سوم دسامبر 2019 هنگام تصدی وزارت امورخارجه آنموقع و فعلی اتریش شالن برگ(Schalenberg) منجر به تغییر موضع اساسی و ظاهرا تغییر کورس سیاسی در رابطه با اسرائیل شده­است.

 

www.middleeastmonitor.com/20191205-germany-among-13countries-who-switch-...)

 

اتریش حاضر نیست عملیات مسکن­سازی را در مناطق اشغالی محکوم کند! و بدین نحو کاملا خط ترامپ(Trump) و نتانیاهو(Netanjahu) را دنبال میکند. طبق نظر آنها اورشلیم هم می­بایست پایتخت اسرائیل قلمداد شده و مناطق اشغالی هم به <مناطق مورد مناقشه> تعریف و اسکان سازی­های غیر قانونی در این مناطق نباید مشکلی برای صلح باشد وغیره...

 

نکته مهم در موضعگیری زنجیره­ای بطرفداری از اسرائیل همچنین در( برنامه دولت) در همسان قراردادن<یهودی­ستیزی و مبارزه علیه صیهونیسم >است. چون ضد صیهونیسم بدرستی نقد کلیت ناسیونالیسم یهودی یعنی انتقال مذهب در یک ملت با هدف تشکیل یک دولت استعماری است. این نقد قدیمی دمکراسی، قدم به قدم بمثابه یهودی ستیزی تعبیرشده و

 

(„einheitliche Definition in Europa“ (http://palaestina-solidaritaet.de/2019/10/29/gutachten-zur-arbeitsdefini...))

 

در صورت امکان به موضع رسمی حامیان اسرائیل تبدیل می­شود. تا بدین طریق حکم مرگ منتقدین استعمار اسرائیلی به مرحله بالاتری ارتقاء داده شود که طبیعی است زمانی به تعقیب و مجازات آزادی تفکر وبیان بطور کلی منجر خواهد شد. مصوبه ذکر شده پارلمان

 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00141/index.shtml

 

قطعنامه­ای از اتحادیه اروپا را ذکر می­کند که دقیقا

 

خواستارتحقق این هدف است و آن اینکه تعریف ارایه داده شده

 

- اتحادیه بین­المللی IHRA«هلاکوست(کشتار جمعی) را مبنای موضعگیری خود قرارداده و- پلیس و مراجع دادگستری را تا آنجائی آموزش دهد که مبارزه با صیهونیسم را مورد تعقیب قضائی قرار دهد.

 

همه می­دانند که یهودی­ستیزی تاریخی بمثابه تبعیض علیه یهودیان قویا کاهش یافته است. زیرا برانگیختن حساسیت و عظمت­طلبی کاملا به اهداف و امیال نخبگان جامعه وابسته است. مسلمانان امروز بجای یهودیان بمثابه دشمن خیالی تصویر می­شوند. تشدید<مبارزه علیه ضد یهودیت> در واقع هدفی جز ساکت کردن چپ­های منتقد و دمکرات اسرائیل را در بر ندارد.

 

در اینجا صحبت تنها بر سر آفریدن و بهره برداری از یک دشمن خیالی است: یعنی مسلمانان. در دیگراظهارات نظریه پردازان دولتی می­خوانیم: در حالیکه دولت اسرائیل مطلقا با دمکراسی پیوندی گسست ناپذیر دارد، اسلام را با تبلیغ روزانه، امتزاجی از یهودی­ستیزی، راست افراطی، تروریست، نه تنها در برنامه دولت بلکه از طریق رسانه­های سیستم معرفی می­کند و هیچ بعید نیست که در آینده نزدیک در برابر آن جریاناتی مانند(DÖW) یا شاخه­ای از آنرا در آینده علم نکنند.؟

 

تا زمانیکه شوروی وجود داشت و جنبش چپ خطرناک بنظر می­رسید، نخبگان دولتی با جنبش ضد فاشیستی همانطور مبارزه می­کردند که از مبارزات ضد تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی حمایت می­کردند. امروزه اما ازجنبش ضدفاشیستی استقبال کرده و آنرا در سیستم ادغام می­کنند و از آن برای پوشاندن تبعیض نژادی در اسرائیل بهره می­گیرند و می­خواهند آنرا به شکل کاملا خبیسانه­ای علیه مسلمانان بکار بگیرند – و بنام <مبارزه علیه یهودی­ستیزی> دیگر یهودی­های ادغام شده در جوامع اروپائی بد نام کرده و بدین طریق آزادی حمله به آنها را تسهیل نمایند. در این رابطه دادن ماموریت رئیس مجلس سوبوتکا(Sobotka) به (DÖW)در سال 2019 قابل تامل است

 

https://www.antiimperialista.org/de/content/staatliche-diffamierung-%c3%...)

 

. وبدین شکل دولت «سیاه و آبی» که در واقع طلایه­دار تاریخی یهودی­ستیزی ­است خود را توسط<چپ>(DÖW) تبرئه می­کند و مشترکا به منتقدین چپ اسرائیل- ترک­ها، عرب­ها و مسلمانان اتهام جعلی <یهودی­ستیزی>را نسبت می­دهد. برنامه دولت خواهان ادامه کار در این خط است. در همین راستا از طرف، «سیاه سبز آبی»، تدابیر پیشگیرانه و یا ممنوعیت روسری مطرح می­شود. (که می­بایست در جای خود مورد بحث قرار گیرد.) با بکارگیری چنین سیاست­های سمبولیکی می­خواهند دشمن را تعیین کنند وبا غیر انسانی نشان دادن آنها­، اندک حقوق دمکراتیک آنها را هم پایمال نمایند، ابتدا برای دشمن و سپس برای همه. نگاه کنید به محاکمه گروه «حامیان حیوانات در اتریش» به اتهام جریانی تروریستی؟

 

Terrorprotzess gegen die Tierschützer (www.antiimperialista.org/de/node/5788)

 

وبنام <حفاظت ازاعمال قهرتوجیه شده ایدوئولوژیک و نیز اعمال قهر- اجتماعی، فرهنگی و مذهبی در زمینه­های (مانند اخته جنسی زنان، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان)- نگاه کنید به ص. 205 گزارش- علیه فرهنگ لایه­های تحتانی جامعه، جبرهویتی ساخته می­شود. بنام جلوگیری از ایجاد<جوامع موازی> عملا به جدائی فرهنگی و اجتماعی دامن زده می­شود. بنام <امنیت> جامعه را نا امن می کنند و بدین طریق نمونه­ای همانند- USA- توسعه می­یابد. ما به این مطلب بخوبی آگاهیم که<جنگ علیه ترور> دردنیای واقعی به ترور جنگی منجر خواهد شد.

 

«سیاه سبز»، بهتر از «سیاه آبی» نیست بلکه ادامه دهنده آن است. نامه 35 دانشمند اسرائیلی به نخست وزیر کورتس(Kurz)که در سال 2018 بمناسبت کنفرانسی با نتانیاهو فرستاده­اند:

 

Brief,den 35 israelischen wissenschaftler an Bundeskanzler Kutz anlässlich seiner Konfrenz mit natanjahu 2018 richteten

 

https://www.diepresse.com/5532530/vermischt-kritik-am-staat-israel-nicht...)

 

که در آن به مساوی قراردادن مخالفت باصیهونیسم با یهودی ستیزی اعلام خطر کرده­اند که مطلبی کاملا روزآمد است.

 

 

 

این مقاله توسط«اردوگاه ضد امپریالیستی» Anti imperialistische Lager- - تهیه شده­است که بخاطر اهمیت آن ، بخصوص تحولات اخیر در فلسطین ترجمه فارسی آن در اختیار علاقه­مندان جنبش قرار می­گیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با آدرس الکترونیکی زیر تماس بگیرید:

 

وین -14 آپریل 2020 Wilhelm.langthaler@gmx.at

 

 

 

 

 

 

 

درج، چاپ و نشر این نوشته با ذکر نام و منبع آن آزاد است!

 

 

 

تذکر: ترجمه این نوشته بمعنای توافق با کلیه دیدگاهها ومواضع این سازمان نیست!

 

 

 

ترجمه <یکی ازفعالین چپ در وین - اتریش >

 

Kontaktadresse: Iran-Rat, Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Wien

 

email:shora.sam@gmail.com