Site-Logo
Site Navigation

A demokráciáért, a társadalmi igazságosságért, a békéért és a nemzeti szuverenitásért!

Nemzetközi szolidaritás a szíriai emberekkel
8/6/2012
Mi, demokratikus, békeszerető és antikolonista gondolkodó emberek komolyan aggódunk a szíriai konfliktus eszkalációja miatt. Különösen fenyegető a nemzetközi beavatkozás, a polgárháború, amely mind Szíria, mind Palesztina és az elnyomott népek kárára válhat az egész világon.
Az arab népek felkelése és a nyugat által támogatott zsarnokok bukása Tunéziában és Egyiptomban is felvillanyozta az elnyomott népeket az arab világban és a demokratikus mozgalomnak minden reménye meg volt Szíriában is a gyors győzelemre. Gyorsan világossá vált, hogy az Aszad-rezsim nem képes és nem is hajlandó, hogy megfeleljen a szír nép igénye szerinti szabadságra és társadalmi igazságosságra. Minden ígéret a politikai jogok bővítésére üres szólamnak bizonyult. Az egyetlen válasz a demokratikus mozgalom véres elnyomása, további fojtogatása lett. Ezreket öltek meg, több tízezer ember sebesült meg, rengetegen kerültek börtönbe. Annak ellenére, hogy a katonai egységek folyamatosan gyilkolták a tüntetőket, az ellenállás … [read more]

Világméretű Szabadságmenet Jeruzsálembe

15/3/2012
A Világméretű Szabadságmenet Jeruzsálembe résztvevői kijelentik a következőket:
• Felhívjuk a figyelmet Jeruzsálem politikai, kulturális és vallási fontosságára a palesztin nép és általában az emberiség számára. Felszólítunk a szent helyek és minden régészeti lelőhely védelmére, és minden olyan cselekedetet, amely megváltoztatja azok arab és kulturális identitását emberiesség elleni bűncselekménynek tekintünk. Felszólítunk minden nemzetközi intézményt, hogy tegye a kötelességét a város irányában. • Jeruzsálem védelme és felszabadítása minden szabad ember kötelessége, éljenek a világon bárhol. Ezért felhívunk minden intézményt, szervezetet és magánszemélyt, hogy tegyen eleget ennek a kötelességének. • Elítéljük a Jeruzsálemben és a többi palesztin területen folyó etnikai tisztogatás … [read more]

Nem lehet más a világ a mérsékelt baloldal vezetésével

30/4/2006
Nemzetközi antiimperialista à©s antikapitalista találkozà³, május 4-7, Athà©nMivel a kapitalizmus válságos idÅ‘szakában à©lünk, à©s a világ minden táján ki vagyunk szolgáltatva a haszonnak, a munkások, az emberek à©lete az imperializmus à©s a kapitalizmus cà©lpontjává vált. Ezà©rt uralkodik a különbözÅ‘ fà³rumokon a - nem lehet más a világ a mà©rsà©kelt baloldal vezetà©sà©vel - újra à©s újra beigazolà³dà³ và©lemà©nye. Mi, a 2006. május 4-7-i, Athà©nban rendezendÅ‘ antiimperialista à©s antikapitalista találkozà³ szervezÅ‘i meghà­vunk:Nemzeti à©s nemzetközi szinten minden tudatos munkást, fiatal aktivistát, szociális à©s politikai szervezetet, szakszervezetet, helyi lakost, minden bizottságot à©s … [read more]

Az önrendelkezÅ' társadalom

9/4/2006
A rà©szvà©teli demokrácia à©s az új gazdaság az antikapitalista társadalmi modellekben Az önrendelkezÅ‘ társadalom.PDF Szeminárium, Karintia, 2006. június 3.-5.   A közvetlen-demokratikus "közössà©gi állam"-ok által cà©lkà©nt kitűzött, a társadalmi termelà©s ember általi tudatos formálása eddig egyik forradalmi kà­sà©rletben sem valà³sult meg. Tud-e ehhez egy pártapparátus által emancipált szociális mozgalom preventà­v mà³don közeledni? Milyen új utakat tudnak a rà©szvà©teli demokráciák (pl. Venezuela) aktuális folyamatai megnyitni?   Az Antiimperialista Koordinácià³ idei pünkösdszemináriuma a XX. századi forradalmi mozgalmainak pà©ldáin à©s koncepcià³in keresztül … [read more]

Tüntetés a háború és a megszállás ellen!

21/3/2006
2006. március 18-án immár harmadik alkalommal vettünk rà©szt azon a háborúellenes tüntetà©sen, amelyet az iraki háború à©s a megszállás ellen szerveztek. A mostani demonstrácià³n közel százan vettek rà©szt a … [read more]

Vessenek véget Palesztina, Irak és Afganisztán megszállásának!

9/9/2005
2005. szeptember 24.: Akcià³nap a palesztin Intifáda 5. à©vfordulà³ján a háború à©s a megszállás ellen.Katasztrà³fális à©letfeltà©telek, páncà©losok à©s harci helikopterek bevetà©se lakott területeken, családok kollektà­v büntetà©se, halál, … [read more]

Afganisztán: amerikai megtorlás a civileken

5/8/2005
Afganisztáni Baloldali Radikálisok (LRA)Az egyre komolyabb támadások à©rik az Egyesült Íllamok à©s koalà­cià³s partnerei megszállà³ erőit, valamint a helyi kormányt Kelet-, à‰szak- à©s à‰szakkelet- Afganisztánban. Az elmúlt hà©ten az … [read more]

Ki a Birodalomból! The Brigands´ Festival

13/6/2005
2005. július 14-tàµl 17-ig, Piombino, OlaszországAntiimperialista Fesztivál2005. július 14-17.Parco della PinetinaRiotorto di Piombino (LI), OlaszországAz amerikai imperialisták az eurà³pai szövetsà©geseikkel Irakban tartà³zkodnak, de az iraki nemzeti ellenállás … [read more]

Védjük meg a palesztinokat és az ellenálláshoz való jogukat!

9/3/2005
Felhà­vás a palesztinai szolidaritási delegácià³ra2000 szeptemberà©ben kitört a második Intifáda, egy új felkelà©s az izraeli megszállás ellen. Ariel Sharon, izraeli miniszterelnök közvetlen provokácià³i idà©ztà©k elൠaz esemà©nyt. A palesztin … [read more]

Az antiglobalista mozgalom válságáról

12/1/2005
Antiimperialista Tábor1. Amià³ta 1999 decemberà©ben Seattle-ben megjelent a "Mozgalom a Globalizácià³ Ellen" kà©t különbözൠirányzatot foglalt magába. Az elsàµ, eràµsebb irányzat csak a globalizácià³ legrombolà³bb hatásaival veszi fel a küzdelmet … [read more]

Szabadságot Abduljabbarnak!

11/9/2004
Abduljabbar Al-Kubaysit, az Iraki Hazafias Szövetsà©g elnökà©t, az iraki nà©pi ellenállás jeles alakját szeptember 3-án tartà³ztatták le Bagdad egy a gerillák által ellenàµrzött negyedà©ben. A házat, amelyben tartà³zkodott a megszállà³ amerikai … [read more]

A következൠAntiimperialista Tábor Venezuelában lesz, Bolivari jelleggel

25/8/2004
A 2004-es Antiimperialista Tábor zárà³nyilatkozataLatin-Amerika, mint más nà©pek a világban Irakhoz hasonlà³an, ellenáll az à©szak-amerikai imperializmus kreálmányainak à©s hà»sà©ges szolgálà³inak, akik a parancsokat gyakorlattá teszik. Nem titkolják a … [read more]

Nem akarunk az Egyesült Íllamok gaztetteiben bűntársak lenni!

16/3/2006
Vessenek và©get Irak à©s Palesztina megszállásának!Bà©kà©t önrendelkezà©sen keresztül!Támogassátok az iraki, palesztin à©s afgán nà©p ellenállását!Íllà­tsuk meg a Szà­riával à©s Iránnal szembeni agresszià³t!Ne vessük alá magunkat az … [read more]

Békét Iraknak – támogasd a legitim nép ellenállást

27/8/2005
Nemzetközi konferencia Chianciano, Olaszország, 2005. oktà³ber 1-2.(előzetes) Elnöksà©g:Jaime BALLESTEROS, Az Ízsiai, Afrikai à©s Latin-Amerikai Emberekkel Valà³ Szolidaritás Szervezete OSPAAALJohn CATALINOTTO, Nemzetközi Akcià³ Központ, USAManolis … [read more]

Felhà­vás az iraki ellenállás támogatásáért tartandó nemzetközi konferenciára

13/6/2005
2005. oktà³ber 1.-2., Rà³maTámogasd az iraki ellenállást! Az Intifáda ötödik à©vfordulà³ja közeledtà©vel: Nemzetközi támogatást az iraki ellenállásnak!Mi, alulà­rottak, egy nemzetközi konferenciát hà­vunk össze az iraki ellenállás támogatására … [read more]

Ciscenije Gorana Markovica iz universiteta u Bijeljini

25/3/2005
Antiimperialisticka KoordinacijaDragi drugovi !Antiimperialisticka Koordinacija pozdravlja Vas kongres jugoslovenskih komunistickih i radnickih stranaka !Ciscenije Gorana Markovica iz universiteta u Bijeljini je najnovi primer da jedinstvo onih naroda boreci protiv fasizma i … [read more]

Az iraki ellenállás Porto Alegrében

14/1/2005
Felhà­vás az antiglobalizácià³s mozgalom antiimperialista szárnyáhozAnnak ellenà©re, hogy a Szociális Világfà³rum vezetàµsà©ge nem támogatja az iraki ellenállást, a kà©pviselàµink jelen lesznek a szolidaritási mozgalom aktivistáival együtt.Ott … [read more]

Íllà­tsuk meg a vérontást Irakban!

21/12/2004
Akcià³felhà­vás a március 19-i agresszià³ à©vfordulà³járaHogy megtisztà­tsák a terepet a választási komà©diájukhoz, az angol-amerikai megszállà³ csapatok újabb faji tisztogatás jellegà» tömeggyilkosságot követtek el. Azzal büntettà©k az … [read more]

Az iraki ellenállás nemzetközi akciónapja felé

25/8/2004
Az Assisiben összegyà»lt Szabad Irak Bizottságok közös határozata Az iraki ellenállás nemzetközi akcià³napja felà©Nemzetközi találkozà³ASSISI – 2004. AUGUSZTUS 4.A Szabad Irak Bizottságok à©s a többi szervezet, amely támogatja az iraki ellenállást … [read more]

Önvédelmi mozgalomért az elnyomás ellen

25/8/2004
Az Antiimperialista Tábor nyilatkozata, Assisi, 2004A 2004-es Antiimperialista Tábor plenáris ülà©se alapvetൠfontosságúnak tartja egy olyan szà©les hatà³körà» eràµfeszà­tà©s kià©pà­tà©sà©t, amely kà©pes kiemelni azt a növekvൠelnyomást, … [read more]

A demokráciáért, a társadalmi igazságosságért, a békéért és a nemzeti szuverenitásért!

Nemzetközi szolidaritás a szíriai emberekkel
8/6/2012
Mi, demokratikus, békeszerető és antikolonista gondolkodó emberek komolyan aggódunk a szíriai konfliktus eszkalációja miatt. Különösen fenyegető a nemzetközi beavatkozás, a polgárháború, amely mind Szíria, mind Palesztina és az elnyomott népek kárára válhat az egész világon.
Az arab népek felkelése és a nyugat által támogatott zsarnokok bukása Tunéziában és Egyiptomban is felvillanyozta az elnyomott népeket az arab világban és a demokratikus mozgalomnak minden reménye meg volt Szíriában is a gyors győzelemre. Gyorsan világossá vált, hogy az Aszad-rezsim nem képes és nem is hajlandó, hogy megfeleljen a szír nép igénye szerinti szabadságra és társadalmi igazságosságra. Minden ígéret a politikai jogok bővítésére üres szólamnak bizonyult. Az egyetlen válasz a demokratikus mozgalom véres elnyomása, további fojtogatása lett. Ezreket öltek meg, több tízezer ember sebesült meg, rengetegen kerültek börtönbe. Annak ellenére, hogy a katonai egységek folyamatosan gyilkolták a tüntetőket, az ellenállás … [read more]

Világméretű Szabadságmenet Jeruzsálembe

15/3/2012
A Világméretű Szabadságmenet Jeruzsálembe résztvevői kijelentik a következőket:
• Felhívjuk a figyelmet Jeruzsálem politikai, kulturális és vallási fontosságára a palesztin nép és általában az emberiség számára. Felszólítunk a szent helyek és minden régészeti lelőhely védelmére, és minden olyan cselekedetet, amely megváltoztatja azok arab és kulturális identitását emberiesség elleni bűncselekménynek tekintünk. Felszólítunk minden nemzetközi intézményt, hogy tegye a kötelességét a város irányában. • Jeruzsálem védelme és felszabadítása minden szabad ember kötelessége, éljenek a világon bárhol. Ezért felhívunk minden intézményt, szervezetet és magánszemélyt, hogy tegyen eleget ennek a kötelességének. • Elítéljük a Jeruzsálemben és a többi palesztin területen folyó etnikai tisztogatás … [read more]

Nem lehet más a világ a mérsékelt baloldal vezetésével

30/4/2006
Nemzetközi antiimperialista à©s antikapitalista találkozà³, május 4-7, Athà©nMivel a kapitalizmus válságos idÅ‘szakában à©lünk, à©s a világ minden táján ki vagyunk szolgáltatva a haszonnak, a munkások, az emberek à©lete az imperializmus à©s a kapitalizmus cà©lpontjává vált. Ezà©rt uralkodik a különbözÅ‘ fà³rumokon a - nem lehet más a világ a mà©rsà©kelt baloldal vezetà©sà©vel - újra à©s újra beigazolà³dà³ và©lemà©nye. Mi, a 2006. május 4-7-i, Athà©nban rendezendÅ‘ antiimperialista à©s antikapitalista találkozà³ szervezÅ‘i meghà­vunk:Nemzeti à©s nemzetközi szinten minden tudatos munkást, fiatal aktivistát, szociális à©s politikai szervezetet, szakszervezetet, helyi lakost, minden bizottságot à©s … [read more]

Az önrendelkezÅ' társadalom

9/4/2006
A rà©szvà©teli demokrácia à©s az új gazdaság az antikapitalista társadalmi modellekben Az önrendelkezÅ‘ társadalom.PDF Szeminárium, Karintia, 2006. június 3.-5.   A közvetlen-demokratikus "közössà©gi állam"-ok által cà©lkà©nt kitűzött, a társadalmi termelà©s ember általi tudatos formálása eddig egyik forradalmi kà­sà©rletben sem valà³sult meg. Tud-e ehhez egy pártapparátus által emancipált szociális mozgalom preventà­v mà³don közeledni? Milyen új utakat tudnak a rà©szvà©teli demokráciák (pl. Venezuela) aktuális folyamatai megnyitni?   Az Antiimperialista Koordinácià³ idei pünkösdszemináriuma a XX. századi forradalmi mozgalmainak pà©ldáin à©s koncepcià³in keresztül … [read more]

Tüntetés a háború és a megszállás ellen!

21/3/2006
2006. március 18-án immár harmadik alkalommal vettünk rà©szt azon a háborúellenes tüntetà©sen, amelyet az iraki háború à©s a megszállás ellen szerveztek. A mostani demonstrácià³n közel százan vettek rà©szt a Civilek a Bà©kà©à©rt nevű szervezet rendezà©sà©ben, a menethez több szervezet is csatlakozott (többek között az Attac, az Alba Kör, Kádár János Baráti Társaság, MSZF KMB). A tüntetà©s a hagyományoknak megfelelÅ‘en a Liszt Ferenc tà©rrÅ‘l indult. A Nyugati tà©ren rövid utcaszà­nházat adtunk elÅ‘. A Parlamentnà©l petà­cià³t adtak át Gyurcsány miniszterelnöknek à©s Szili … [read more]

Nem akarunk az Egyesült Íllamok gaztetteiben bűntársak lenni!

16/3/2006
Vessenek và©get Irak à©s Palesztina megszállásának!Bà©kà©t önrendelkezà©sen keresztül!Támogassátok az iraki, palesztin à©s afgán nà©p ellenállását!Íllà­tsuk meg a Szà­riával à©s Iránnal szembeni agresszià³t!Ne vessük alá magunkat az Egyesült Íllamok à©s az EU à©rdekeinek! Az Irakra ledobott bombák à©s az USA "terrorizmus elleni háborúja" rà©sze az Egyesült Íllamok világuralomà©rt folytatott háborújának, melynek nyomait và©r, kà­nzás, elnyomás, megfigyelà©s à©s a felszabadà­tà³ mozgalmak illegalitásba taszà­tása kà©pezik az egà©sz földkereksà©gen.Mà©g rosszabb, hogy egà©sz nà©pek szabadsága à©s az önrendelkezà©shez valà³ joga – igazábà³l a nemzetközi jog – … [read more]

Vessenek véget Palesztina, Irak és Afganisztán megszállásának!

9/9/2005
2005. szeptember 24.: Akcià³nap a palesztin Intifáda 5. à©vfordulà³ján a háború à©s a megszállás ellen.Katasztrà³fális à©letfeltà©telek, páncà©losok à©s harci helikopterek bevetà©se lakott területeken, családok kollektà­v büntetà©se, halál, szenvedà©s à©s kà­nzás a börtönökben: ez az Izrael által megszállt Palesztina, az USA megszállta Irak à©s Afganisztán – mindez magyar közreműködà©ssel.A "terror elleni háború" árnyà©kában Izrael megosztà³ apartheid-politikát vezetett be a palesztin nà©ppel szemben. A megszállt területeket fallal zárják körbe, parasztokat elszakà­tják a szántà³földeiktől, dolgozà³kat a munkahelyeiktől. Betegek à©s terhes asszonyok nem jutnak el kà³rházba. … [read more]

Békét Iraknak – támogasd a legitim nép ellenállást

27/8/2005
Nemzetközi konferencia Chianciano, Olaszország, 2005. oktà³ber 1-2.(előzetes) Elnöksà©g:Jaime BALLESTEROS, Az Ízsiai, Afrikai à©s Latin-Amerikai Emberekkel Valà³ Szolidaritás Szervezete OSPAAALJohn CATALINOTTO, Nemzetközi Akcià³ Központ, USAManolis ARKOLAKIS, Nà©pek Küzdelmà©nek Nemzetközi Ligája (ILPS) Jean-Pierre PAGE, Első Nemzetközi Konferencia az Iraki Nà©p Ellenállásának támogatásáraLeonardo MAZZEI, Olasz Szabad Irak Bizottságok titkáraWilhelm LANGTHALER, Antiimperialista Tábor1. ülà©s: Az amerikai birodalom à©s a Közel-KeletSzombat, oktà³ber 1., 10.00–13.00Elnöksà©gi ülà©s: Jaime BALLESTEROS1. Wilhelm LANGTHALER, Bevezető2. Domenico LOSURDO, olasz filozà³fus: Az USA birodalmi vezetà©se 3. Samir AMIN, … [read more]

Afganisztán: amerikai megtorlás a civileken

5/8/2005
Afganisztáni Baloldali Radikálisok (LRA)Az egyre komolyabb támadások à©rik az Egyesült Íllamok à©s koalà­cià³s partnerei megszállà³ erőit, valamint a helyi kormányt Kelet-, à‰szak- à©s à‰szakkelet- Afganisztánban. Az elmúlt hà©ten az ellenállà³k megtörà©sà©re szánt szövetsà©ges là©gi csapás súlyosan à©rintette a civileket is. Egy június và©gà©n, július elejà©n Konarban eltűnt amerikai katonai csapatà©rt à©s egy, az ellenállà³k miatt lezuhant helikopterà©rt szintà©n kegyetlen revansot vettek a tartományon. A fasiszta amerikai hatalom először az olyan falvakat támadt là©gibombázással, ahol nem volt katonai bázis à©s csak civilek haltak meg. Amikor a túlà©lők megprà³bálták … [read more]

Felhà­vás az iraki ellenállás támogatásáért tartandó nemzetközi konferenciára

13/6/2005
2005. oktà³ber 1.-2., Rà³maTámogasd az iraki ellenállást! Az Intifáda ötödik à©vfordulà³ja közeledtà©vel: Nemzetközi támogatást az iraki ellenállásnak!Mi, alulà­rottak, egy nemzetközi konferenciát hà­vunk össze az iraki ellenállás támogatására 2005. oktà³ber 1-à©n à©s 2-án, ami egybeesik az Intifáda à©vfordulà³jával. A konferencia szà­nhelye Olaszország lesz, ahol a nà©pi ellenállás a legnagyobb volt a háború à©s a megszállás ellen, amà­g az olasz kormány az egyik legfontosabb szövetsà©gese volt az USA-nak.Eràµs volt a tiltakozás a háború à©s a megszállás ellen. De most mindenkinek, aki eddig a háború à©s a megszállás ellen volt, ki kell nyilvánà­tania nyà­lt támogatását az iraki ellenállással, ami … [read more]

Ki a Birodalomból! The Brigands´ Festival

13/6/2005
2005. július 14-tàµl 17-ig, Piombino, OlaszországAntiimperialista Fesztivál2005. július 14-17.Parco della PinetinaRiotorto di Piombino (LI), OlaszországAz amerikai imperialisták az eurà³pai szövetsà©geseikkel Irakban tartà³zkodnak, de az iraki nemzeti ellenállás eràµsen támadja àµket. Ott tartà³zkodnak Afganisztánban, miközben rengeteg terület gerillaharcosok ellenàµrzà©se alatt van. Ott tartà³zkodnak a megszállt Palesztinában, Kubában à©s a bolivári Venezuelában. Itt vannak Olaszországban, hogy a katonai bázisokon keresztül az ൠpolitikájuk alá kà©nyszerà­tsenek minket. Fellà©pnek a kolumbiai forradalom ellen à©s mindent nemzet ellen, amely visszautasà­tja, hogy nekik legyenek alárendelve. Be akarnak börtönözni minket az … [read more]

Ciscenije Gorana Markovica iz universiteta u Bijeljini

25/3/2005
Antiimperialisticka KoordinacijaDragi drugovi !Antiimperialisticka Koordinacija pozdravlja Vas kongres jugoslovenskih komunistickih i radnickih stranaka !Ciscenije Gorana Markovica iz universiteta u Bijeljini je najnovi primer da jedinstvo onih naroda boreci protiv fasizma i imperializma sruse ove snage za koje antiimperializam nije prva zadatka. Tito trazio je savez cetnicima u borbi protiv okupatora. Tek posle neuspeh kad cetnici napadali su NOV i PO KPJ morala je promeniti taktiku. Veliki broj Srba iz redova vojske Draza Mihailovica posle toga videli su bolje ko je branio srpski narod i ko ne. Cesto oni su boreli kaznije u redovima partizana.U tom smislu je veoma vazno da i danas ima pokret komunistickih i radnickih stranaka cele Jugoslavije koji stoji u kontinuiteta Titovske … [read more]

Védjük meg a palesztinokat és az ellenálláshoz való jogukat!

9/3/2005
Felhà­vás a palesztinai szolidaritási delegácià³ra2000 szeptemberà©ben kitört a második Intifáda, egy új felkelà©s az izraeli megszállás ellen. Ariel Sharon, izraeli miniszterelnök közvetlen provokácià³i idà©ztà©k elൠaz esemà©nyt. A palesztin nà©p felkelà©se az elhallgatott oslà³i bà©keszerzàµdà©sek miatt robbant ki. Azà³ta a Palesztin helyzet súlyosbodott. Több ezren haltak à©s több tà­zezren sà©rültek meg. A mindennapi à©lethez hozzátartozik a tartà³s tilalom, a mentàµk feltartà³ztatása, a házak, iskolák, kà³rházak, termàµföldek lerombolása. Másrà©szràµl a palesztin ellenállás folyamatosan nyomást gyakorol az izraeli kormányra. Az eurà³pai közvà©lemà©ny và©lemà©nye folyamatosan változik a … [read more]

Az iraki ellenállás Porto Alegrében

14/1/2005
Felhà­vás az antiglobalizácià³s mozgalom antiimperialista szárnyáhozAnnak ellenà©re, hogy a Szociális Világfà³rum vezetàµsà©ge nem támogatja az iraki ellenállást, a kà©pviselàµink jelen lesznek a szolidaritási mozgalom aktivistáival együtt.Ott leszünk Brazà­liában, hogy megszà³là­tsuk az antiglobalizácià³s mozgalom bizonytalan tagjait követelve, hogy aktà­van támogassák az iraki nà©p ellenállását az angol-amerikai megszállà³k ellen. Az Irakban dúlà³ csata nemcsak azà©rt hihetetlenül fontos törtà©nelmileg, mert igazolja a nemzeti önmeghatározás legitimitását az imperialista megszállás ellen,Valà³jában Irakban az amerikai birodalom a tà©t, mert az embargà³t szenvedàµk elleni háború az amerikai birodalom … [read more]

Az antiglobalista mozgalom válságáról

12/1/2005
Antiimperialista Tábor1. Amià³ta 1999 decemberà©ben Seattle-ben megjelent a "Mozgalom a Globalizácià³ Ellen" kà©t különbözൠirányzatot foglalt magába. Az elsàµ, eràµsebb irányzat csak a globalizácià³ legrombolà³bb hatásaival veszi fel a küzdelmet à©s a neoliberalizmus azon vonatkozásaival, amik az eràµforrások egyenlàµtlen elosztásával járnak à©s a gazdagok által propagált "globalizácià³ fölülràµl", "demokratikus globalizácià³" elkà©pzelà©s ellen. Ezáltal elfogadják a globalizátorok fൠpontjait, amiknek à©rtelmà©ben eljött az idàµ, hogy megszabadà­tsuk magunkat a nemzetállamoktà³l. Ezeket vagy szemà©tdombra valà³knak tekintik vagy valami olyannak, aminek a "fejlàµdà©se" jelenleg stagnál. A második, … [read more]

Íllà­tsuk meg a vérontást Irakban!

21/12/2004
Akcià³felhà­vás a március 19-i agresszià³ à©vfordulà³járaHogy megtisztà­tsák a terepet a választási komà©diájukhoz, az angol-amerikai megszállà³ csapatok újabb faji tisztogatás jellegà» tömeggyilkosságot követtek el. Azzal büntettà©k az ellenállà³ Falludzsa városát, hogy elvágták ellátási vonalait, földig rombolták foszfor à©s napalmbombákkal, ami több tà­zezer civil lakost gyilkolt meg.Azzal a nem titkolt cà©llal követtà©k el ezt az emberisà©g ellenes bà»ntettet, hogy világos üzenetet küldjenek az ellenállà³ iraki nà©pnek: Egy új Drezdát csinálunk! Ha továbbra is ellenálltok a megszállásnak, egy új Hirosimával kiirtunk benneteket.A választás tulajdonkà©ppen zsarolás. Aki nem fogadja el az amerikai … [read more]

Szabadságot Abduljabbarnak!

11/9/2004
Abduljabbar Al-Kubaysit, az Iraki Hazafias Szövetsà©g elnökà©t, az iraki nà©pi ellenállás jeles alakját szeptember 3-án tartà³ztatták le Bagdad egy a gerillák által ellenàµrzött negyedà©ben. A házat, amelyben tartà³zkodott a megszállà³ amerikai eràµk helikopterekkel, tankokkal à©s nehà©zfegyverzetà» katonákkal körülzárták, majd megrohamozták.Abduljabbar az angol-amerikai agresszià³ után azonnal úgy döntött, hogy và©get vetve a harminc à©ve tartà³ számà»zetà©sà©nek visszatà©r Irakba, hogy bekapcsolà³djon a megszállà³k elleni harcba. Több mint egy à©vig (rendkà­vül rossz egà©szsà©gi állapotban) minden energiáját arra fordà­totta, hogy egysà©get kovácsoljon a számos hazája függetlensà©gà©à©rt … [read more]

Az iraki ellenállás nemzetközi akciónapja felé

25/8/2004
Az Assisiben összegyà»lt Szabad Irak Bizottságok közös határozata Az iraki ellenállás nemzetközi akcià³napja felà©Nemzetközi találkozà³ASSISI – 2004. AUGUSZTUS 4.A Szabad Irak Bizottságok à©s a többi szervezet, amely támogatja az iraki ellenállást 2004. augusztus 4-à©n, Assisibeli találkozásukkor kijelentik:1. Fontosnak tartják a szeptember 25-à©re bejelentett nemzetközi akcià³nap sikerà©t, amely támogatja az iraki nà©p eràµfeszà­tà©seit. 2. Azon a napon minden lehetsà©ges kezdemà©nyezà©sben rà©szt vesznek országaikban, az összes elà©rhetൠeràµikkel. 3. Elà©rkezettnek látják az idàµt egy folyamatos koordinácià³ là©tesà­tà©sà©re a különbözൠországok bizottságai között, amely tovább tart mint … [read more]

A következൠAntiimperialista Tábor Venezuelában lesz, Bolivari jelleggel

25/8/2004
A 2004-es Antiimperialista Tábor zárà³nyilatkozataLatin-Amerika, mint más nà©pek a világban Irakhoz hasonlà³an, ellenáll az à©szak-amerikai imperializmus kreálmányainak à©s hà»sà©ges szolgálà³inak, akik a parancsokat gyakorlattá teszik. Nem titkolják a világ nà©pei elàµtt, hogy cà©ljuk a totális birodalmi kontroll a politikai, gazdasági, kulturális à©s katonai zà³nákban szerte a világon à©s ebbe beleà©rtendൠa stratà©giailag fontos eràµforrások megszerzà©se, fàµleg az olaj. Latin-Amerika nem csak egy kiemelten fontos rà©già³ az imperialista ambà­cià³k számára. Egy akadályt is jelent terveik megvalà³sà­tásában. Kockázatos terep a Kolumbiában eràµsödൠbà©kà©à©rt, társadalmi igazságosságà©rt à©s … [read more]

Önvédelmi mozgalomért az elnyomás ellen

25/8/2004
Az Antiimperialista Tábor nyilatkozata, Assisi, 2004A 2004-es Antiimperialista Tábor plenáris ülà©se alapvetൠfontosságúnak tartja egy olyan szà©les hatà³körà» eràµfeszà­tà©s kià©pà­tà©sà©t, amely kà©pes kiemelni azt a növekvൠelnyomást, amelyet a megelàµzൠháború filozà³fiája nagyban elàµsegà­t à©s amely là©trehozta az "amerikai hazafias törvà©nyt (patriot act)", az amerikai elnök 2001. november 13-i rendeletà©t, Guantanamot à©s mind az USA, mind az EU fekete listáit. A találkozà³: 1. Megeràµsà­ti elkötelezettsà©gà©t mindenekelàµtt Zeynep Kilic à©s Avni Er elvtársak kiszabadà­tására, akiket mà©g mindig egy olasz börtönben tartanak fogva a tavaly április elsejà©n elindà­tott "Operation … [read more]
Topic
Archive