Site-Logo
Site Navigation
A demokráciáért, a társadalmi igazságosságért, a békéért és a nemzeti szuverenitásért!
Nemzetközi szolidaritás a szíriai emberekkel
8/6/2012
Mi, demokratikus, békeszerető és antikolonista gondolkodó emberek komolyan aggódunk a szíriai konfliktus eszkalációja miatt. Különösen fenyegető a nemzetközi beavatkozás, a polgárháború, amely mind Szíria, mind Palesztina és az elnyomott népek kárára válhat az egész világon.
Az arab népek felkelése és a nyugat által támogatott zsarnokok bukása Tunéziában és Egyiptomban is felvillanyozta az elnyomott népeket az arab világban és a demokratikus mozgalomnak minden reménye meg volt Szíriában is a gyors győzelemre. … [read more]
Világméretű Szabadságmenet Jeruzsálembe
15/3/2012
A Világméretű Szabadságmenet Jeruzsálembe résztvevői kijelentik a következőket:
• Felhívjuk a figyelmet Jeruzsálem politikai, kulturális és vallási fontosságára a palesztin nép és általában az emberiség számára. Felszólítunk a szent helyek és minden régészeti lelőhely védelmére, és minden olyan cselekedetet, amely megváltoztatja azok arab és kulturális identitását emberiesség elleni bűncselekménynek tekintünk. Felszólítunk minden nemzetközi intézményt, hogy tegye a kötelességét a város irányában. … [read more]
Nem lehet más a világ a mérsékelt baloldal vezetésével
30/4/2006
Nemzetközi antiimperialista à©s antikapitalista találkozà³, május 4-7, Athà©n Mivel a kapitalizmus válságos idÅ‘szakában à©lünk, à©s a világ minden táján ki vagyunk szolgáltatva a haszonnak, a munkások, az emberek à©lete az imperializmus à©s a kapitalizmus cà©lpontjává vált. Ezà©rt uralkodik a különbözÅ‘ fà³rumokon a – nem lehet más a világ a mà©rsà©kelt baloldal vezetà©sà©vel – újra à©s újra beigazolà³dà³ và©lemà©nye. Mi, a … [read more]
Az önrendelkezÅ' társadalom
9/4/2006
A rà©szvà©teli demokrácia à©s az új gazdaság az antikapitalista társadalmi modellekben   Az önrendelkezÅ‘ társadalom.PDF Szeminárium, Karintia, 2006. június 3.-5.   A közvetlen-demokratikus “közössà©gi állam”-ok által cà©lkà©nt kitűzött, a társadalmi termelà©s ember általi tudatos formálása eddig egyik forradalmi kà­sà©rletben sem valà³sult meg. Tud-e ehhez egy pártapparátus által emancipált szociális mozgalom preventà­v mà³don közeledni? Milyen új utakat tudnak a rà©szvà©teli demokráciák … [read more]
Tüntetés a háború és a megszállás ellen!
21/3/2006
2006. március 18-án immár harmadik alkalommal vettünk rà©szt azon a háborúellenes tüntetà©sen, amelyet az iraki háború à©s a megszállás ellen szerveztek. A mostani demonstrácià³n közel százan vettek rà©szt a Civilek a Bà©kà©à©rt nevű szervezet rendezà©sà©ben, a menethez több szervezet is csatlakozott (többek között az Attac, az Alba Kör, Kádár János Baráti Társaság, MSZF KMB). A tüntetà©s a hagyományoknak megfelelÅ‘en a … [read more]
Nem akarunk az Egyesült Íllamok gaztetteiben bűntársak lenni!
16/3/2006
Vessenek và©get Irak à©s Palesztina megszállásának!Bà©kà©t önrendelkezà©sen keresztül!Támogassátok az iraki, palesztin à©s afgán nà©p ellenállását!Íllà­tsuk meg a Szà­riával à©s Iránnal szembeni agresszià³t!Ne vessük alá magunkat az Egyesült Íllamok à©s az EU à©rdekeinek! Az Irakra ledobott bombák à©s az USA “terrorizmus elleni háborúja” rà©sze az Egyesült Íllamok világuralomà©rt folytatott háborújának, melynek nyomait và©r, kà­nzás, elnyomás, megfigyelà©s à©s a felszabadà­tà³ mozgalmak illegalitásba … [read more]
Vessenek véget Palesztina, Irak és Afganisztán megszállásának!
9/9/2005
2005. szeptember 24.: Akcià³nap a palesztin Intifáda 5. à©vfordulà³ján a háború à©s a megszállás ellen. Katasztrà³fális à©letfeltà©telek, páncà©losok à©s harci helikopterek bevetà©se lakott területeken, családok kollektà­v büntetà©se, halál, szenvedà©s à©s kà­nzás a börtönökben: ez az Izrael által megszállt Palesztina, az USA megszállta Irak à©s Afganisztán – mindez magyar közreműködà©ssel.A “terror elleni háború” árnyà©kában Izrael megosztà³ apartheid-politikát vezetett be a palesztin … [read more]
Békét Iraknak – támogasd a legitim nép ellenállást
27/8/2005
Nemzetközi konferencia Chianciano, Olaszország, 2005. oktà³ber 1-2.(előzetes) Elnöksà©g:Jaime BALLESTEROS, Az Ízsiai, Afrikai à©s Latin-Amerikai Emberekkel Valà³ Szolidaritás Szervezete OSPAAALJohn CATALINOTTO, Nemzetközi Akcià³ Központ, USAManolis ARKOLAKIS, Nà©pek Küzdelmà©nek Nemzetközi Ligája (ILPS) Jean-Pierre PAGE, Első Nemzetközi Konferencia az Iraki Nà©p Ellenállásának támogatásáraLeonardo MAZZEI, Olasz Szabad Irak Bizottságok titkáraWilhelm LANGTHALER, Antiimperialista Tábor1. ülà©s: Az amerikai birodalom à©s a Közel-KeletSzombat, oktà³ber 1., 10.00–13.00 Elnöksà©gi … [read more]
Afganisztán: amerikai megtorlás a civileken
5/8/2005
Afganisztáni Baloldali Radikálisok (LRA) Az egyre komolyabb támadások à©rik az Egyesült Íllamok à©s koalà­cià³s partnerei megszállà³ erőit, valamint a helyi kormányt Kelet-, à‰szak- à©s à‰szakkelet- Afganisztánban. Az elmúlt hà©ten az ellenállà³k megtörà©sà©re szánt szövetsà©ges là©gi csapás súlyosan à©rintette a civileket is. Egy június và©gà©n, július elejà©n Konarban eltűnt amerikai katonai csapatà©rt à©s egy, az ellenállà³k miatt lezuhant helikopterà©rt szintà©n kegyetlen … [read more]
Felhà­vás az iraki ellenállás támogatásáért tartandó nemzetközi konferenciára
13/6/2005
2005. oktà³ber 1.-2., Rà³ma Támogasd az iraki ellenállást! Az Intifáda ötödik à©vfordulà³ja közeledtà©vel: Nemzetközi támogatást az iraki ellenállásnak! Mi, alulà­rottak, egy nemzetközi konferenciát hà­vunk össze az iraki ellenállás támogatására 2005. oktà³ber 1-à©n à©s 2-án, ami egybeesik az Intifáda à©vfordulà³jával. A konferencia szà­nhelye Olaszország lesz, ahol a nà©pi ellenállás a legnagyobb volt a háború à©s a megszállás ellen, amà­g az olasz … [read more]
Ki a Birodalomból! The Brigands´ Festival
13/6/2005
2005. július 14-tàµl 17-ig, Piombino, Olaszország Antiimperialista Fesztivál2005. július 14-17.Parco della PinetinaRiotorto di Piombino (LI), Olaszország Az amerikai imperialisták az eurà³pai szövetsà©geseikkel Irakban tartà³zkodnak, de az iraki nemzeti ellenállás eràµsen támadja àµket. Ott tartà³zkodnak Afganisztánban, miközben rengeteg terület gerillaharcosok ellenàµrzà©se alatt van. Ott tartà³zkodnak a megszállt Palesztinában, Kubában à©s a bolivári Venezuelában. Itt vannak Olaszországban, hogy a katonai bázisokon keresztül … [read more]
Ciscenije Gorana Markovica iz universiteta u Bijeljini
25/3/2005
Antiimperialisticka Koordinacija Dragi drugovi ! Antiimperialisticka Koordinacija pozdravlja Vas kongres jugoslovenskih komunistickih i radnickih stranaka ! Ciscenije Gorana Markovica iz universiteta u Bijeljini je najnovi primer da jedinstvo onih naroda boreci protiv fasizma i imperializma sruse ove snage za koje antiimperializam nije prva zadatka. Tito trazio je savez cetnicima u borbi protiv okupatora. Tek posle neuspeh kad cetnici napadali su … [read more]
Védjük meg a palesztinokat és az ellenálláshoz való jogukat!
9/3/2005
Felhà­vás a palesztinai szolidaritási delegácià³ra 2000 szeptemberà©ben kitört a második Intifáda, egy új felkelà©s az izraeli megszállás ellen. Ariel Sharon, izraeli miniszterelnök közvetlen provokácià³i idà©ztà©k elൠaz esemà©nyt. A palesztin nà©p felkelà©se az elhallgatott oslà³i bà©keszerzàµdà©sek miatt robbant ki. Azà³ta a Palesztin helyzet súlyosbodott. Több ezren haltak à©s több tà­zezren sà©rültek meg. A mindennapi à©lethez hozzátartozik a tartà³s tilalom, a … [read more]
Az iraki ellenállás Porto Alegrében
14/1/2005
Felhà­vás az antiglobalizácià³s mozgalom antiimperialista szárnyához Annak ellenà©re, hogy a Szociális Világfà³rum vezetàµsà©ge nem támogatja az iraki ellenállást, a kà©pviselàµink jelen lesznek a szolidaritási mozgalom aktivistáival együtt.Ott leszünk Brazà­liában, hogy megszà³là­tsuk az antiglobalizácià³s mozgalom bizonytalan tagjait követelve, hogy aktà­van támogassák az iraki nà©p ellenállását az angol-amerikai megszállà³k ellen. Az Irakban dúlà³ csata nemcsak azà©rt hihetetlenül fontos törtà©nelmileg, mert igazolja a … [read more]
Az antiglobalista mozgalom válságáról
12/1/2005
Antiimperialista Tábor 1. Amià³ta 1999 decemberà©ben Seattle-ben megjelent a “Mozgalom a Globalizácià³ Ellen” kà©t különbözൠirányzatot foglalt magába. Az elsàµ, eràµsebb irányzat csak a globalizácià³ legrombolà³bb hatásaival veszi fel a küzdelmet à©s a neoliberalizmus azon vonatkozásaival, amik az eràµforrások egyenlàµtlen elosztásával járnak à©s a gazdagok által propagált “globalizácià³ fölülràµl”, “demokratikus globalizácià³” elkà©pzelà©s ellen. Ezáltal elfogadják a globalizátorok fൠpontjait, amiknek … [read more]
Íllà­tsuk meg a vérontást Irakban!
21/12/2004
Akcià³felhà­vás a március 19-i agresszià³ à©vfordulà³jára Hogy megtisztà­tsák a terepet a választási komà©diájukhoz, az angol-amerikai megszállà³ csapatok újabb faji tisztogatás jellegà» tömeggyilkosságot követtek el. Azzal büntettà©k az ellenállà³ Falludzsa városát, hogy elvágták ellátási vonalait, földig rombolták foszfor à©s napalmbombákkal, ami több tà­zezer civil lakost gyilkolt meg. Azzal a nem titkolt cà©llal követtà©k el ezt az emberisà©g ellenes bà»ntettet, hogy világos … [read more]
Szabadságot Abduljabbarnak!
11/9/2004
Abduljabbar Al-Kubaysit, az Iraki Hazafias Szövetsà©g elnökà©t, az iraki nà©pi ellenállás jeles alakját szeptember 3-án tartà³ztatták le Bagdad egy a gerillák által ellenàµrzött negyedà©ben. A házat, amelyben tartà³zkodott a megszállà³ amerikai eràµk helikopterekkel, tankokkal à©s nehà©zfegyverzetà» katonákkal körülzárták, majd megrohamozták. Abduljabbar az angol-amerikai agresszià³ után azonnal úgy döntött, hogy và©get vetve a harminc à©ve tartà³ számà»zetà©sà©nek visszatà©r Irakba, hogy bekapcsolà³djon … [read more]
Az iraki ellenállás nemzetközi akciónapja felé
25/8/2004
Az Assisiben összegyà»lt Szabad Irak Bizottságok közös határozata Az iraki ellenállás nemzetközi akcià³napja felà© Nemzetközi találkozà³ASSISI – 2004. AUGUSZTUS 4. A Szabad Irak Bizottságok à©s a többi szervezet, amely támogatja az iraki ellenállást 2004. augusztus 4-à©n, Assisibeli találkozásukkor kijelentik:1. Fontosnak tartják a szeptember 25-à©re bejelentett nemzetközi akcià³nap sikerà©t, amely támogatja az iraki nà©p eràµfeszà­tà©seit. 2. Azon a napon minden lehetsà©ges … [read more]
A következൠAntiimperialista Tábor Venezuelában lesz, Bolivari jelleggel
25/8/2004
A 2004-es Antiimperialista Tábor zárà³nyilatkozata Latin-Amerika, mint más nà©pek a világban Irakhoz hasonlà³an, ellenáll az à©szak-amerikai imperializmus kreálmányainak à©s hà»sà©ges szolgálà³inak, akik a parancsokat gyakorlattá teszik. Nem titkolják a világ nà©pei elàµtt, hogy cà©ljuk a totális birodalmi kontroll a politikai, gazdasági, kulturális à©s katonai zà³nákban szerte a világon à©s ebbe beleà©rtendൠa stratà©giailag fontos eràµforrások megszerzà©se, fàµleg az olaj. Latin-Amerika … [read more]
Önvédelmi mozgalomért az elnyomás ellen
25/8/2004
Az Antiimperialista Tábor nyilatkozata, Assisi, 2004 A 2004-es Antiimperialista Tábor plenáris ülà©se alapvetൠfontosságúnak tartja egy olyan szà©les hatà³körà» eràµfeszà­tà©s kià©pà­tà©sà©t, amely kà©pes kiemelni azt a növekvൠelnyomást, amelyet a megelàµzൠháború filozà³fiája nagyban elàµsegà­t à©s amely là©trehozta az “amerikai hazafias törvà©nyt (patriot act)”, az amerikai elnök 2001. november 13-i rendeletà©t, Guantanamot à©s mind az USA, mind az EU fekete … [read more]
Topic
Archive
Topic
Archive