Site-Logo
Site Navigation

Önvédelmi mozgalomért az elnyomás ellen

25. August 2004

Az Antiimperialista Tábor nyilatkozata, Assisi, 2004

A 2004-es Antiimperialista Tábor plenáris ülà©se alapvetൠfontosságúnak tartja egy olyan szà©les hatà³körà» eràµfeszà­tà©s kià©pà­tà©sà©t, amely kà©pes kiemelni azt a növekvൠelnyomást, amelyet a megelàµzൠháború filozà³fiája nagyban elàµsegà­t à©s amely là©trehozta az “amerikai hazafias törvà©nyt (patriot act)”, az amerikai elnök 2001. november 13-i rendeletà©t, Guantanamot à©s mind az USA, mind az EU fekete listáit.
A találkozà³:
1. Megeràµsà­ti elkötelezettsà©gà©t mindenekelàµtt Zeynep Kilic à©s Avni Er elvtársak kiszabadà­tására, akiket mà©g mindig egy olasz börtönben tartanak fogva a tavaly április elsejà©n elindà­tott “Operation Thrace” keretà©ben à©s William Frediani az Antiimperialista Tábor harcosának kiszabadà­tására, akit jelenleg a pisai börtönben tartanak fogva a “COR” mozgalommal kapcsolatos nyomozás okán.
2. Kifejezi támogatását a nagy szimbolikus à©rtà©kkel rendelkezൠnemzetközi kampányok eràµsà­tà©sà©à©rt, mint a PFLP titkárának Saadat elvtársnak a kiszabadà­tásáà©rt indà­tott kampány à©s az araucai parasztszövetsà©g (Kolumbia) elvtársának Luz Perly Cordobának a kiszabadà­tásáà©rt indà­tott kampány.
3. Mà©rlegeli egy olyan könyv összeállà­tásának a lehetàµsà©gà©t, amely az összes eurà³pai országban megvalà³sulà³ elnyomás fàµbb elemeit emelnà© ki.
4. Támogatja a donostiai Nemzetközi Szolidaritási Konferencia által hozott határozatot. A konferenciát a baszkföldi Pro Amnistia mozgalom szervezte.
5. Javasolja a szüksà©ges kapcsolatfelvà©teleket, annak à©rdekà©ben, hogy eurà³pai à©s nemzetközi kooperácià³ születhessen az elnyomás ellen.
6. Olaszországgal kapcsolatban, elindà­t egy nemzeti együttmà»ködà©st az elnyomás ellen, olyan eràµkkel szövetsà©gben akiket ez foglalkoztat, amelynek egysà©gesnek, plurálisnak kell lennie à©s lehetàµleg ne váljon önreklámozási lehetàµsà©ggà© egy szervezet számára se .
2004. augusztus 6. Assisi

Topic
Archive