Site-Logo
Site Navigation

Az iraki ellenállás nemzetközi akciónapja felé

25. August 2004

Az Assisiben összegyà»lt Szabad Irak Bizottságok közös határozata

Az iraki ellenállás nemzetközi akcià³napja felà©

Nemzetközi találkozà³
ASSISI – 2004. AUGUSZTUS 4.

A Szabad Irak Bizottságok à©s a többi szervezet, amely támogatja az iraki ellenállást 2004. augusztus 4-à©n, Assisibeli találkozásukkor kijelentik:
1. Fontosnak tartják a szeptember 25-à©re bejelentett nemzetközi akcià³nap sikerà©t, amely támogatja az iraki nà©p eràµfeszà­tà©seit.
2. Azon a napon minden lehetsà©ges kezdemà©nyezà©sben rà©szt vesznek országaikban, az összes elà©rhetൠeràµikkel.
3. Elà©rkezettnek látják az idàµt egy folyamatos koordinácià³ là©tesà­tà©sà©re a különbözൠországok bizottságai között, amely tovább tart mint szeptember 25, azzal a cà©llal, hogy nemzetközi konferenciát à©s egysà©gfrontot hà­vjon à©letre, amely támogatja az iraki testvà©reik à©s elvtársaik eràµfeszà­tà©seit.
4. Nyomatà©kosà­tani akarják az iraki ellenállás à©s a palesztin ellenállás közti kapcsolatot, egy olyan kapcsolatot, amely szimbolikusan már a dátum kiválasztásában is megjelenik, hiszen szeptember 25-à©n kezdàµdött az intifáda Palesztina cionista megszállása ellen.
5. Nyomatà©kosà­tani akarják az iraki ellenállás là©tfontosságú szerepà©t az emberisà©g jövàµjà©nek alakulásával kapcsolatban, hiszen meggyàµzàµdà©sük szerint az ellenállás tà©nylegesen is gyàµzhet, amely jelentàµs remà©nyt jelenthet a világ szabadságharcainak.
Legyen và©ge az iraki à©s palesztinai megszállásnak!

Ki az imperialista seregekkel à©s bázisokkal!

Le a megelàµzൠháborúval à©s az amerikai birodalommal!

à‰ljen soká az iraki ellenállás!

(A találkozà³ra delegácià³k à©s elvtársak à©rkeztek a következൠországokbà³l: Irak, Libanon, Palesztina, Bahrein, Törökország, Olaszország, Franciaország, Baszkföld, Svájc, Ausztria, Nà©metország, Oroszország, Dánia, Nagy-Britannia, Írország, Norvà©gia, Mexikà³, Bolà­via, Venezuela)

Topic
Archive