Site-Logo
Site Navigation

Szabadságot Abduljabbarnak!

11. September 2004

Abduljabbar Al-Kubaysit, az Iraki Hazafias Szövetsà©g elnökà©t, az iraki nà©pi ellenállás jeles alakját szeptember 3-án tartà³ztatták le Bagdad egy a gerillák által ellenàµrzött negyedà©ben. A házat, amelyben tartà³zkodott a megszállà³ amerikai eràµk helikopterekkel, tankokkal à©s nehà©zfegyverzetà» katonákkal körülzárták, majd megrohamozták.

Abduljabbar az angol-amerikai agresszià³ után azonnal úgy döntött, hogy và©get vetve a harminc à©ve tartà³ számà»zetà©sà©nek visszatà©r Irakba, hogy bekapcsolà³djon a megszállà³k elleni harcba. Több mint egy à©vig (rendkà­vül rossz egà©szsà©gi állapotban) minden energiáját arra fordà­totta, hogy egysà©get kovácsoljon a számos hazája függetlensà©gà©à©rt küzdൠnà©pi ellenállà³ csoportbà³l.

A szenvedà©lyes elkötelezettsà©ge Irak szabadsága iránt; a háború sújtotta nà©pe iránti szeretete; az eltökà©lt szándà©ka, hogy kià»zze a megszállà³kat eredmà©nyezte azt, hogy nem csak az amerikaiakkal, de a helyi hadurakkal (mint pà©ldául az ún. miniszterelnök, Allawi) is ellensà©ges viszonyba került, akik ezà©rt már jà³ ideje megfigyelà©s alatt tartották.

Mi ki szeretnà©nk fejezni a letartà³ztatása miatt à©rzett felháborodásunkat à©s elà­tà©ljük a megszállást ellenzൠemberek eltà»ntetà©sà©t. Valà³jában egy teljes mà©rtà©kben illegális à©s despotikus (mindenki emlà©kszik az Abu Garib börtönben törtà©ntekre) eràµk által elkövetett nemzetközi kalà³zakcià³val állunk szemben, amely számára a demokráciát a và©res megszállás elfogadása jelenti.

Szolidárisak vagyunk Abduljabbar családjával à©s bajtársaival à©s követeljük az azonnali szabadon bocsátását. Amennyiben ez nem következik be, kezdemà©nyezni fogjuk egy nemzetközi delegácià³ Bagdadba utazását, hogy ott adjon hangot a követelà©sünknek.

Szabadságot Abduljabbar Al-Kubaysinak!
A megszállà³ csapatok azonnal hagyják el Irakot!
Önrendelkezà©st à©s szabadságot az iraki nà©pnek!

Topic
Archive