Site-Logo
Site Navigation

Afganisztán: amerikai megtorlás a civileken

5. August 2005

Afganisztáni Baloldali Radikálisok (LRA)

Az egyre komolyabb támadások à©rik az Egyesült Íllamok à©s koalà­cià³s partnerei megszállà³ erőit, valamint a helyi kormányt Kelet-, à‰szak- à©s à‰szakkelet- Afganisztánban. Az elmúlt hà©ten az ellenállà³k megtörà©sà©re szánt szövetsà©ges là©gi csapás súlyosan à©rintette a civileket is. Egy június và©gà©n, július elejà©n Konarban eltűnt amerikai katonai csapatà©rt à©s egy, az ellenállà³k miatt lezuhant helikopterà©rt szintà©n kegyetlen revansot vettek a tartományon. A fasiszta amerikai hatalom először az olyan falvakat támadt là©gibombázással, ahol nem volt katonai bázis à©s csak civilek haltak meg. Amikor a túlà©lők megprà³bálták összegyűjteni a halottakat à©s sebesülteket, ismà©t bombázni kezdtà©k a falvakat: több mint 30 gyerek, nő à©s fà©rfi sà©rült meg ebben a támadásban, beleà©rtve Chichal-t július elejà©n.

Az Egyesült Íllamok à©s a helyi kormány több civil áldozat haláláà©rt felelős, de ezekről hamis informácià³kat hoznak nyilvánosságra! Nem egyedül a Konar tartománybeli Chichal-ban rendezett szabályos nà©pirtást az USA hadserege, több tà­z szörnyű esemà©ny törtà©nt Afganisztán más tartományaiban is az elmúlt három à©v alatt. Konar tartománynak hosszú megszállás-törtà©netà©t à­rhatnánk. Az első ellenállás az egykori Szovjetunià³val à©s bábuival szemben is innen indult ki 1979-ben.

Az Afganisztáni Baloldali Radikálisok tiltakoznak az ellen, hogy az USA ártatlan civileket brutálisan meggyilkoljon, à©s bombatámadásokat intà©zzen Konar falui ellen. Mi hisszük, hogy ez a civilekkel szembeni brutalitás a nemzetközi jog à©s minden emberi jog ellen và©t.

Hisszük, hogy az Egyesült Íllamok à©s a szövetsà©gesei ilyen fajta akcià³kkal nem à©rik el mocskos cà©ljukat, s hogy kivà­vják az afgán nà©p à©s a nemzetközi közössà©g ellenszenvà©t, hogy và©gül egyre több ország ellenálljon velük szemben.

Börtönbe a civilek gyilkosaival!
Halál a megszállà³kra!
Azonnal à©rjen và©get a megszállás!

2005. július 6., Afganisztán
lr_afg@yahoo.com

Topic
Archive