Site-Logo
Site Navigation

Az önrendelkezÅ’ társadalom

9. April 2006

A rà©szvà©teli demokrácia à©s az új gazdaság
az antikapitalista
társadalmi modellekben

 

Az önrendelkezÅ‘ társadalom.PDF

Szeminárium,
Karintia, 2006. június 3.-5.

 

A
közvetlen-demokratikus “közössà©gi állam”-ok által cà©lkà©nt kitűzött, a
társadalmi termelà©s ember általi tudatos formálása eddig egyik forradalmi
kà­sà©rletben sem valà³sult meg.

Tud-e ehhez egy pártapparátus által emancipált
szociális mozgalom preventà­v mà³don közeledni? Milyen új utakat tudnak a
rà©szvà©teli demokráciák (pl. Venezuela) aktuális folyamatai megnyitni?

 

Az Antiimperialista Koordinácià³ idei
pünkösdszemináriuma a XX. századi forradalmi mozgalmainak pà©ldáin à©s
koncepcià³in keresztül tárgyalja meg egy radikális demokratikus átalakà­tás
perspektà­váit.

 

KiselÅ‘adások által a következÅ‘ tà©makörök
lesznek kidolgozva:

 

-Szociális
mozgalom à©s politikai elit

A kapitalista emberrel túllà©pni a
kapitalizmuson?

-Parancs/utasà­tás
à©s közössà©g

Az állam pusztulása
az államhatalom által?

-Gazdaságok
piac nà©lkül?

Kompromisszum à©s
kompromisszummentessà©g a rà©gi rendszerben

 

 

Program:

 

-tà©mák kidolgozása
kiselÅ‘adások à©s megbeszà©là©sek alapján

-“Partizánvándorlás”
a Mittagskogel- hegyen (2139 m)

– úszás a
Faaker-tà³ban

– grill- à©s dalest

– filmest

 

 

Jelentkezà©s à©s informácià³:
AIK, PF. 23, 1040 Bà©cs

Tel.:
0699/19206395 e-mail: aik@antiimperialista.org

Jelentkezà©si
határidÅ‘: 2006. május 15.

Összejövetel
helye: a Szlovà©n Alpokközössà©g kunyhà³ja, Rossalm (1080 m)

Topic
Archive