Site-Logo
Site Navigation

Ki a Birodalomból! The Brigands´ Festival

13. June 2005

2005. július 14-tàµl 17-ig, Piombino, Olaszország

Antiimperialista Fesztivál
2005. július 14-17.
Parco della Pinetina
Riotorto di Piombino (LI), Olaszország

Az amerikai imperialisták az eurà³pai szövetsà©geseikkel Irakban tartà³zkodnak, de az iraki nemzeti ellenállás eràµsen támadja àµket. Ott tartà³zkodnak Afganisztánban, miközben rengeteg terület gerillaharcosok ellenàµrzà©se alatt van. Ott tartà³zkodnak a megszállt Palesztinában, Kubában à©s a bolivári Venezuelában. Itt vannak Olaszországban, hogy a katonai bázisokon keresztül az ൠpolitikájuk alá kà©nyszerà­tsenek minket. Fellà©pnek a kolumbiai forradalom ellen à©s mindent nemzet ellen, amely visszautasà­tja, hogy nekik legyenek alárendelve. Be akarnak börtönözni minket az Guantanamo Birodalomba.
De ha àµk maradnak, mi ellenállunk, nem engedelmeskedünk, harcolunk. Mi nem egy napon vagy egy idàµszakon keresztül küzdünk; ez egy à©letre szà³là³ küzdelem, aminek örökkà© tartania kell. Mikor az elnyomottak mà©ltà³sága, kitagadottak à©s szerencsà©tlenek szabadsága, az emberisà©g sorsa kockáztatva van, mi kötelezve vagyunk a visszavonulásra, de nem a kompromisszumra.
Ha úgy à©rzed, minden csapást a gyengà©k viselnek, nem maradhatsz tà©tlen. Valakinek ellen kell állnia.
Tedd meg! A forradalmi ellenállás nem luxus, hanem szüksà©gszerà»!

További informácià³: camp@antiimperialista.org
Csütörtök, július 14.
17.30: Az igazság a Darfurban folyà³ háborúrà³l – a rà©già³ egyik kà©pviselàµjà©vel
22.00: Sergio Starace dalszerzൠà©s a Crasi együttes koncertje
Pà©ntek, július 15.
17.30: Eurà³pa – amerikai kormányzà³ság vagy amerikai birodalom kihà­vása? Kerekasztal eurà³pai antagonista mozgalmakkal
22.00: Egy másmilyen szà­nház – 4 à³ra Shatila-ban Nicola Pannellivel à©s Carlo Orlandoval Nicola Pannellitàµl
Szombat, július 16.
17.30: Az iraki ellenállás hà­v – Mit válaszol az eurà³pai baloldal? Kerekasztal
22.00: Assalti Frontali koncertje
Vasárnap, július 17.
17.30: A nyugati modernizácià³ krà­zisà©ben – forradalmi aktivizmus à©s a hitvallás újjászületà©se
22.00: Mofid Nehme, libanoni à©nekes koncertje
Írak
Camping “di Riotorto” (Piombino – LI)
Az árakban táborral egyeztünk meg à©s csak “Brigand´s Festival” rà©sztvevàµire à©rvà©nyesek július 2005. 14-tàµl július 17-ig. Június 30-ig le kell foglalni a helyeket.
Sátor
7,20 eurà³/nap, plusz 11,70 eurà³ a sátorhelyà©rt.
4 ágyas szobák
49,50 eurà³ a foglalása à©s 15 eurà³ a takarà­tásra
Jelentkezà©s:
Küldj e-mailt: festadeibriganti@tiscali.it –re à©s tartalmazza a következàµket:
1) nà©v, családnà©v, cà­m, születà©si à©v à©s dátum à©s szemà©lyigazolvány szám
2) a telefonszáma, annak, aki lefoglalja a helyeket
3) választás a sátor à©s a szoba között
4) à©rkezà©si nap à©s távozás
Június 30-ig az összeg 30%-ának meg kell lennie.

Topic
Archive