Site-Logo
Site Navigation

A következൠAntiimperialista Tábor Venezuelában lesz, Bolivari jelleggel

25. August 2004

A 2004-es Antiimperialista Tábor zárà³nyilatkozata

Latin-Amerika, mint más nà©pek a világban Irakhoz hasonlà³an, ellenáll az à©szak-amerikai imperializmus kreálmányainak à©s hà»sà©ges szolgálà³inak, akik a parancsokat gyakorlattá teszik. Nem titkolják a világ nà©pei elàµtt, hogy cà©ljuk a totális birodalmi kontroll a politikai, gazdasági, kulturális à©s katonai zà³nákban szerte a világon à©s ebbe beleà©rtendൠa stratà©giailag fontos eràµforrások megszerzà©se, fàµleg az olaj.
Latin-Amerika nem csak egy kiemelten fontos rà©già³ az imperialista ambà­cià³k számára. Egy akadályt is jelent terveik megvalà³sà­tásában. Kockázatos terep a Kolumbiában eràµsödൠbà©kà©à©rt, társadalmi igazságosságà©rt à©s teljes szuverenitásà©rt küzdൠnà©pszerà» ellenállási mozgalom à©s a Venezuelában Hugo Chávez által vezetett bolivari forradalom miatt. Ez a forradalom új utat nyitott a rà©szvà©teli demokráciának köszönhetàµen, amelyben az emberek szövetkeznek a szuverenitás à©rdekà©ben a faji megkülönböztetà©s ellen à©s a nà©pek önrendelkezà©si jogáà©rt, egy folyamat, amely nem igazán fà©r meg a jenki imperializmus stratà©giájával, hiszen nem garantálja a hozzáfà©rà©st az olajhoz, a nà©p feletti szociális kontrollhoz à©s a stratà©giai tervekhez valà³ alávetettsà©get (ALCA, Kolumbia Terv).
Az oligarchák à©s a hegemonikusan uralkodà³ jenki hatalom legújabb trükkje a forradalmi folyamat ellen egy újabb kà­sà©rlet annak a megsemmisà­tà©sà©re, amit mi izzadtsággal à©s và©rrel à©pà­tettünk. Kà©t à©ve ott volt a katonai puccs à©s az olaj sztrájk; ma itt van a nà©pszavazás, paramilitáris jelensà©gek à©s gyilkosok. Nincs igazi különbsà©g; a cà©l ugyanaz: và©get akarnak vetni a bolivari forradalmi folyamatnak azzal, hogy Chávezt leváltják à©s và©get akarnak vetni a bolivarizmusnak magának is à©s a forradalmi opcià³nak a lehetàµsà©gà©t is el akarják vetni, amelyet Venezuelábà³l à©pà­tenà©nek à©s amely lehetàµvà© tennà© a nà©peknek a szervezkedà©st à©s az egysà©gre valà³ törekvà©st, amellyel emancipálà³dhatnának a hegemonikus uralomtà³l, megvà©dve a nà©pek szuverenitáshoz à©s önmeghatározáshoz valà³ jogát, amely a bolivari gondolkodás gyakorlati megvalà³sulása. A kontinensünk “veszteseinek” remà©nye ezen a választáson múlhat.
A bolivari forradalom egy Antiimperialista stácià³hoz à©rkezett, a bolivari projektà©rt valà³ küzdelem elhagyta a nemzeti szintet à©s most egy nemzetközi összeütközà©s gà³cpontja az amerikai vezetà©sà» imperialista eràµk à©s a nà©pszerà» tábor hazafias à©s forradalmi eràµi között, amely a latin-amerikai nà©pek nà©pszerà» antiimperialista harcának rà©sze a venezuelai nà©ppel az elàµörsben.
Szüksà©gesnek à©rezzük, hogy ritmust adjunk à©s nagy teret engedjünk az antiimperializmus nà©pszerà» ellenállásban valà³ kifejezà©sà©re, hogy szembeszállhassunk à©s választ adhassunk az intervencionalizmusra à©s a birodalom egyeduralmi törekvà©seire. Ennek megfelelàµen felhà­vást teszünk közzà©, hogy à©letre hà­vjuk a bolivari Antiimperialista Tábort Venezuelában, Apure államban a Campo la Miel Guasdualità³n a kolumbiai határ mentà©n, 2005. február 7. à©s 12. között.
Az ellenállás remà©ny!
Szervezzünk nà©pszerà» mozgalmat az imperializmus ellen!
Nemet a jenki intervencionalizmusra!
Ki a jenkikkel a világ nà©peibàµl!
A nà©pek szuverenitásáà©rt à©s önmeghatározáshoz valà³ jogáà©rt!
Magáà©vá tette a 2004-es Antiimperialista Tábor plenáris ülà©se Olaszországban, Assisiben, augusztus 2. à©s 6. között

Topic
Archive