Site-Logo
Site Navigation

Nem akarunk az Egyesült Íllamok gaztetteiben bűntársak lenni!

16. March 2006

Vessenek
và©get Irak à©s Palesztina megszállásának!
Bà©kà©t önrendelkezà©sen
keresztül!
Támogassátok az iraki, palesztin à©s afgán nà©p
ellenállását!
Íllà­tsuk meg a Szà­riával à©s Iránnal szembeni agresszià³t!
Ne
vessük alá magunkat az Egyesült Íllamok à©s az EU à©rdekeinek!

Az
Irakra ledobott bombák à©s az USA “terrorizmus elleni háborúja” rà©sze az
Egyesült Íllamok világuralomà©rt folytatott háborújának, melynek nyomait và©r,
kà­nzás, elnyomás, megfigyelà©s à©s a felszabadà­tà³ mozgalmak illegalitásba
taszà­tása kà©pezik az egà©sz földkereksà©gen.

Mà©g rosszabb, hogy egà©sz nà©pek
szabadsága à©s az önrendelkezà©shez valà³ joga – igazábà³l a nemzetközi jog –
kà©rdÅ‘jelezÅ‘dik meg ebben a háborúban. A jogos ellenállásra “terrorizmus” à©s
“iszlám fundamentalizmus” bà©lyegà©t sütik. Muszlimok az amerikai logika
szerint ezáltal potenciális merà©nylÅ‘kkà© válnak. Az USA egy egà©sz tà©rsà©gnek
üzent hadat.

Az arab-iszlám világ elleni háborúk ma fontos pontjai az
amerikai hegemà³niatörekvà©sek sikerà©nek vagy bukásának. Minden ország, mely
nem felel meg az amerikai elvárásoknak potenciális “bűnállam”. à‰s minden
“bűnállam” támadásra számà­that. Irán tűnik a következÅ‘ cà©lpontnak. Az ellene
alkalmazott agresszà­v retorika az Irakban megsemmisà­tendÅ‘ tömegpusztà­tà³
fegyverek ürügyà©t idà©zi fel. Fegyverek, melyeket soha nem találtak meg, egy
à©vek à³ta tartà³ embargà³tà³l kià©heztetett à©s leigázott nà©p elleni háború
legitimácià³ját szolgálták. Ezzel ellentà©tben valà³s aggodalomra ad okot, hogy
az Egyesült Íllamok Irán ellen elsÅ‘ à­zben bunkertörÅ‘ atombombákat vetne
be.

Eddig a tà©rsà©g amerikai elkà©pzelà©sek szerinti stabilizácià³ja nem
járt sikerrel. Ez az iraki à©s palesztin nà©p ellenállásának köszönhetÅ‘. Bár a
választások után Irakban olyan kormányt iktattak be, melynek cà©lja az
amerikai intà©zmà©nyek a folytatà³dà³ megszállás alatti à©letben tartása, de
ez összetà©telà©t tekintve korántsem felel meg a megszállà³k
elkà©pzelà©seinek. Mà©g az illegitim intà©zmà©nyekbe választott kà©pviselÅ‘k
jelentÅ‘s rà©sze is az iraki nà©p önrendelkezà©sà©t à©s a megszállás
megszüntetà©sà©t tűzte ki cà©ljául.

Az iraki nà©pet a gyilkos amerikai
háborús gà©pezettel à©s folytatà³dà³ megszállással szemben tanúsà­tott
ellenállásával, à©s a palesztin nà©pet ellenállásával à©s politikai
szembehelyezkedà©sà©vel az izraeli megszállà³
rezsimmel valà³ kollaborácià³val,
mely az utà³bbi választások során is kifejezà©sre jutott, teljes
szolidaritásunkrà³l biztosà­tjuk. Egyedül a nà©pek ellenállása teremti meg a
szabadság à©s az önrendelkezà©s feltà©teleit à©s tud egy bà©kà©s jövÅ‘t az iraki à©s
palesztin nà©p számára biztosà­tani. Egyedül az ellenállás helyezkedhet szembe
egy világmà©retű amerikai birodalommal.

Vessenek và©get Irak à©s
Palesztina megszállásának!
Bà©kà©t önrendelkezà©sen keresztül!
Támogassátok
az iraki, palesztin à©s afgán nà©p ellenállását!
Íllà­tsuk meg a Szà­riával à©s
Iránnal szembeni agresszià³t!
Ne vessük alá magunkat az Egyesült Íllamok
à©rdekeinek!

TÖBB SZERVEZET IS TÜNTETà‰ST SZERVEZ 2006. MÍRCIUS 18-ÍN,

SZOMBATON, 14.00 ÓRAI KEZDETTEL.
A LISZT FERENC Tà‰RRÅ?L INDULUNK A
PARLAMENTIG à‰S AZ AMERIKAI
KÖVETSà‰GIG.
MINDKETTÅ?Nà‰L PETÍCIÓT ADUNK
ÍT!
GYERTEK EL!!!

Topic
Archive