Site-Logo
Site Navigation

Vem är rädd för irakiernas motståndskamp?

30. June 2005

Husrannsakan hos en av Campo Antiimperialistas aktivister

Den 29 juni genomförde den italienska polisens politiska avdelning en husrannsakan hos và¥r kamrat Emanuele Fanesi. Den fullmakt som den allmänne à¥klagaren i Perugia utfärdade pà¥stà¥r bara, i allmänna och byrà¥kratiska termer, att à¥tgärden var en del av en utredning angà¥ende misstankar om “samarbete med syfte att begॠinternationell terrorism och/eller undergräva den demokratiska ordningen” (…§270 bis i strafflagen). Ingen ytterligare förklaring gavs, och inte heller nämndes vilken “terroristorganisation” som Emanuele Fanesi skulle samarbeta med.

Utifrà¥n det beslagtagna materialet kan vi dock dra slutsatsen att tilltaget är ännu ett försök att skrämma Campo Antiimperialista och alla andra krafter som har insett den strategiska betydelse som irakiernas motstà¥ndskamp har i striden med imperialismen och som därför stödjer den. Förutom Emanuele Fanesis dator och diverse politiskt material var det faktiskt all dokumentation angà¥ende kampanjen “10 euro till irakiernas motstà¥ndskamp” som man beslagtog. 10 Euro-kampanjen, som lanserades omedelbart efter att ockupationen av Irak inleddes, blev, i och med gerilla-attacken pॠde italienska trupperna i Nasseriya, mà¥ltavla för den pro-imperialistiska och krigshetsande pressen, liksom för en parlamentarisk utfrà¥gning.

De italienska myndigheterna har redan försökt skrämma oss en gà¥ng, genom arresteringarna den 1 april förra à¥ret. Även den gà¥ngen hade merparten av det man beslagtog med den irakiska motstà¥ndskampen att göra, inte med den turkiska revolutionära rörelsen, som à¥talet gällde. Men det var dem till ingen nytta. Vi har fortsatt och till och med ökat và¥rt engagemang för den irakiska motstà¥ndskampens och alla antiimperialistiska stridskrafters seger. Resultatet av dessa ansträngningar är den internationella konferens till stöd för den irakiska motstà¥ndsrörelsen som vi planerar att hà¥lla i Rom den 1-2 oktober.

Assisi, 30 juni 2005
Campo Antiimperialista, Italien
(Översättning frà¥n engelska: Anders Püschel)

Topic
Archive