Site-Logo
Site Navigation

A Venezuelai forradalmi baloldal Európában

27. October 2005

Josà© del Carmen Alvarado, Guasdualito (a kolumbiai határ mellett fekszik) polgármesterà©nek látogatása

Amià³ta Hugo Chávez Frà­as-t megválasztották elnöknek 1998-ban, Venezuela lett a legdinamikusabb hely Latin-Amerikában. A bolivári forradalom hatással van a nemzeti szuverenitásà©rt à©s a szociális egyenlÅ‘sà©gà©rt folytatott harcra. A venezuelai elnök antiimperialista orientácià³ja hamarosan az USA cà©lpontjává válik, aki fà©l, hogy elveszà­ti a fÅ‘ nyersolaj beszállà­tà³ját.

LegfÅ‘kà©ppen a Kolumbiai határ melletti rà©già³ban, Apure szövetsà©ges államban vannak konfliktusok a rà©gi kiskirályi hatalom à©s nemzetközi támogatà³i à©s a bolivári mozgalom között. Kolumbia az egyik legfÅ‘bb szövetsà©gese az USA-nak, amely több mint 400 csapattal állomásozik ott, állà­tà³lag azà©rt, hogy “küzdjön a drogkereskedelem à©s a terrorizmus ellen”. Amà­g Venezuelát megvádolták a kolumbiai gerillák támogatásával, addig Chavez figyelte az USA jelenlà©tà©t a szomszà©dos területeken, mint fenyegetÅ‘ veszedelem.
Ugyanakkor az összecsapás az elit földtulajdonosok à©s a szegà©ny parasztok között Apure-ban a legà©lesebb. A parasztok à©s a földnà©lküliek felkelnek magukà©rt, akiket “Chavez parancsnok” ruházott fel ezzel a joggal, hogy a föld elkerüljön a semmittevÅ‘ktÅ‘l à©s visszakerüljön azokhoz, akik megművelik. Amà­g a bolivári forradalom többà© kevà©sbà© a reformok bà©kà©s forradalma, addig Apure-ban a harc a paramilitárok à©s a paraszt mozgalmak között 115 földművelÅ‘ halálát okozták.

Guasdualito közössà©ge
Guasdualito Apure szövetsà©gi államhoz tartozik. A tartományszà©khely, San Josà© után ez a második legnagyobb városa a tartománynak. A közössà©g fà©l à³ra autà³útra van a Kolumbiai határtà³l. A polgárháború Guasdualiton is meghagyta a jeleit. Mindkà©t Kolumbiai paramilitár szervezet, mint a gerillák, szabadon átlà©pik a határvonalat. Guasdualito helyÅ‘rsà©ge kevà©sbà© figyel a határokra, mint a csempà©szárukra. A legfÅ‘bb partnereik a paramilitárok.
Hagyományosan a lakosság megteremti a megà©lhetà©sà©t földművelà©ssel à©s halászattal, hiszen a települà©s a Rio Apure partján fekszik. De a petrà³leum fellendülà©se is meghagyta itt a jeleit. A megművelhetÅ‘ földek megmaradnak ugarkà©nt, amà­g a nagy földtulajdonosok hasznosà­tani tudják területeiket, kapcsolatban állva a Kolumbiai drogmaffiával is. MásfelÅ‘l ez adott egy erÅ‘t Guasdualitonak, hogy a parasztmozgalmak központjává váljon, amit a “Simà³n Bolivar Forrdalami Paraszt Front” vezet.

Ki Josà© “Pepete” Alvarado?
Josà© Alvarado, született 1966-ban, là©trehozta Guasdualito paraszt mozgalmát. Kà©sÅ‘bb belà©pett a baloldali pártba “Patria para Todos” (PPT, Hazát Mindenkinek), amely támogatta Chávez jelöltsà©gà©t az elnöksà©gre. De idÅ‘vel a PPT, habár támogatta az új elnököt, egy tradicionális politikai osztállyá vált, elfelejtve azokat, akiknek az igà©nyeit, követelà©sà©t kà©pviselniük kellene. Így Alvarado, aki nagy nà©pszerűsà©gnek örvendett, úgy döntött, hogy kilà©p. 2004 Å‘szà©n polgármester jelöltkà©nt indult, mint független, là©trehozva a “Movimiento de Bases Populares”-t (MBP, Nà©pi Bázisú Mozgalom). A “nà©p ereje” politikai programmal megválasztották hatalmas többsà©ggel. Együtt a mozgalmában à©rvà©nyesülÅ‘ fiatal harcosokkal megprà³bálta felà©pà­teni a nyà­lt demokrácia új formáját prà³bálkozva a “nà©p ereje” lehetÅ‘sà©geivel egà©sz Venezuelában.

Eurà³pai látogatás
Amellett, hogy Alvarado bemutatja lehetÅ‘sà©geit, valà³s szolidaritásra kà©r fel. Ennek egyik lehetsà©ges formája felà©pà­teni egy partnerkapcsolatot az Eurà³pai városok à©s Guasdualito között.
Támogatást szeretne szerezni az “Iskolák a Nà©p Erejà©à©rt” tervhez, amit a városok azà©rt folytatnak, hogy politikát, közigazgatást à©s technikát oktassanak, hogy helyettesà­tsà©k a rà©gi elitet.
A továbbiakban meghà­vást szeretne tenni a bolivári Antiimperialista Táborra, illetve informálni szeretne a rà©szleteirÅ‘l, amely 2006 januárjában lesz megtartva Caracasban à©s Guasdualitoban. Ezt az MBP szervezi a Venezuelai forradalmi erÅ‘kkel.

Topic
Archive
Topic
Archive