Site-Logo
Site Navigation

Den politiskt korrekta elitens krokodiltårar

20. December 2005

Deklaration angà¥ende den iranske presidenten Ahmadinejads uttalanden och den västerländska reaktionen pॠdem

Irans president Ahmadinejad har genom sina senaste uttalanden om Förintelsen och sitt krav pॠen judisk stat pॠtyskt och österrikiskt territorium ännu en gà¥ng gjort den samlade västvärlden upprörd. Intressant nog verkar därvidlag idà©n om en “omplacering” av Israel till Europa sätta känslorna i starkare svallning än presidentens Förintelseförnekelse. Hur förstà¥eligt det än är att vilja avvisa försöken att förneka judeförintelsen under nazitiden, är ändॠkravet begripligt att de stater som är ansvariga för Förintelsen egentligen skulle upplà¥ta sitt eget territorium till en judisk stat istället för att stödja Israels stöld av det palestinska folkets land.

Idà©n är inte ny, och kommer ursprungligen frà¥n vänstern: à¥r 1970 föreslog den marxistiske filosofen Wolfgang Harich i Berlin att ett omrà¥de i gränslandet mellan de bà¥da tyska staterna skulle ställas till förfogande för en judisk stat, nà¥got som dock inte vann gehör varken i Väst- eller Östtyskland. Det finns ocksॠen artikel frà¥n à¥r 2002 av universitetsprofessor Andrea Komlosy i Wien som gà¥r i samma riktning.

Ahmadinejads förnekelse av Förintelsen är inte bara historiskt falsk, utan berövar ocksॠhans krav dess styrka, eftersom den som kräver att en judisk stat ska upprättas pॠTredje rikets territorium själv förgör sitt bästa argument för det kravet när han i samma andetag förnekar Förintelsen. Dessutom bör man inte stödja kravet, eftersom det implicerar att tyskar och österrikare har en nedärvd, kollektiv skuld till Förintelsen. Därigenom kommer den kapitalistiska klassen, som satte fascismen till makten, undan, medan det kommunistiska motstà¥ndet faller mellan stolarna.

Ändॠhade en judisk stat pॠtysk och/eller österrikisk mark efter 1945 varit avsevärt mera legitim än den sionistiska apartheidstat som upprättades pॠpalestinskt territorium när hundratusentals palestinier fördrevs frà¥n sitt land, nà¥got som än en gà¥ng rättfärdigas i efterhand genom den kollektiva västerländska upprördheten över Ahmadinejads idà©. Den ensidiga upprördheten över den iranske presidenten utan ett enda kritiskt ord om Israels politik, som är orsaken till sà¥dana uttalanden, visar än en gà¥ng att alla västerländska bedyranden om fred och en rättvis lösning pॠkonflikten i Mellanöstern bara är tomma ord och att Israel är en permanent del av den västerländska imperialismen.

Översättning: Anders Püschel

Topic
Archive