Site-Logo
Site Navigation

Frankrike nekar inresevisum – rundtur med Hamas inställd

1. May 2006

Pressmeddelande av Irakkommittà©n i Malmö, Palestinska föreningen och Arabiska huset

Det tidigare utlysta mötet i Malmö den 16 maj med Salah Mohammed Al-Bardawil, talesman för Hamas-blocket i det folkvalda palestinska parlamentet, är inställt pॠgrund av att Al-Bardawil har förvägrats inresevisum till EU av de franska myndigheterna. Besöket i Malmö var en del av en planerad rundresa i Europa, som skulle ha börjat i Frankrike.

I Malmö undersöker vi nu dock möjligheten att Al-Bardawil söker visum för ett enskilt möte här, som i sॠfall kommer att hà¥llas vid ett senare tillfälle.

De franska myndigheternas beslut, som dessutom har fördröjts flera gà¥nger, är ytterligare ett exempel pॠatt EU varken respekterar det palestinska folkets vid valurnorna uttryckta vilja, eller vill ha en dialog med detta folks valda företrädare. Samtidigt är visumvägran, liksom EU:s tidigare beslut att frysa bistà¥ndet till den folkvalda palestinska regeringen, en konsekvens av att EU betraktar Hamas som en terroristorganisation. Om EU vill bidra till fred i Mellanöstern, är det i längden ohà¥llbart att stämpla de valda företrädarna för den ena parten i konflikten mellan Israel och Palestina som terrorister, särskilt som man samtidigt fortsätter sina politiska, ekonomiska och militära förbindelser med den andra parten.

Ur ett svenskt perspektiv är det ocksॠtrà¥kigt att de riksdagsledamöter för Vänsterpartiet som hade uttryckt intresse för att träffa Al-Bardawil nu inte fà¥r möjlighet att göra det.

I Malmö undersöker vi dock möjligheterna för ett möte med Salah Mohammed Al-Bardawil vid ett senare tillfälle. När de franska myndigheterna vägrar att ge honom visum, finns det anledning att se hur de svenska ställer sig till samma förfrà¥gan. I Sverige rà¥der inget generellt visumförbud för Hamas-medlemmar. DॠSveriges tillträdande utrikesminister Jan Eliasson har sagt att det är inte finns nà¥gra hinder att i Sverige ta emot enskilda Hamas-medlemmar som individer, utgà¥r vi ifrà¥n att visum kommer att beviljas för Salah Mohammed Al-Bardawi. Därigenom kan den svenska regeringen i praktisk handling visa att man menar allvar med talet om fred i Mellanöstern.

Malmö, 30 april 2006,

Palestinska föreningen, Arabiska Huset och Irakkommittà©n i Malmö

Topic
Archive