Site-Logo
Site Navigation

Brev till Italiens utrikesminister om konferensen för Irak och Palestina

4. July 2006

frà¥n de italienska irakkommittà©erna

Till Italiens utrikesminister,
välborne Massimo D’Alema

Ni är säkerligen medveten om att en internationell konferens under rubriken “För en rättvis fred i Irak” skulle ha hà¥llits i oktober förra à¥ret i Chianciano Terme.

Ni torde ocksॠvara medveten om att dess arrangörer blev tvungna att ställa in konferensen pॠgrund av den dà¥varande utrikesministerns, Gianfranco Fini, beslut att inte bevilja visum till de högt uppsatta representanter för det irakiska civilsamhället som hade bjudits in.

Samme utrikesminister vägrade faktiskt till och med att ge visum till Haj Ali, mannen som fick en huva över huvudet av sina fà¥ngvaktare och blev symbolen världen över för de som torterats i Abu Ghraib-fängelset. Dessa beslut var inte bara en kränkning av demokratiska rättigheter, utan även av de mest elementära mänskliga rättigheter som alla bekänner sig till med läpparna.

Dessa beslut möttes av mà¥nga vädjanden och protester bà¥de i Italien och utomlands. Bland dessa kan nämnas det brev som 41 italienska parlamentsledamöter frà¥n olika partier undertecknade och skickade till Fini i november förra à¥ret. I brevet bad parlamentsledamöterna, som bedömde att “ministerns stà¥ndpunkt saknar grund”, att de irakiska delegaterna skulle tillförsäkras inträde i landet.

Samma solidaritetsorganisationer med de arabiska folken har – med anledning av den förändrade politiska situationen i và¥rt land, som ocksॠär ett resultat av den italienska folkmajoritetens önskan om fred – beslutat att à¥ter sammankalla den konferens som skulle ha hà¥llits i höstas i Chianciano Terme, denna gà¥ng under titeln “För en rättvis fred i Irak och Palestina”. Betydelsefulla irakiska personligheter, representanter för de breda krafter som motsätter sig ockupationen av sitt land, liksom nà¥gra av de legitima representanterna för Palestinas folk, har sagt att de är villiga att delta i arrangemanget, och hoppas nu att de inte kommer att tvingas undergॠsamma förödmjukande behandling som de utsattes för av den avsatta Berlusconi-regeringen.

Fred kan bara vara resultatet av dialog. Den internationella konferensen kommer att vara en god möjlighet att utveckla denna dialog och därigenom bidra till strävandena efter en rättvis fred i Irak och Palestina med respekt för folkens självbestämmanderätt.

Med tanke pॠdet stora värdet av denna konfereens, bà¥de i politiska termer och i termer av att respektera bestämmelserna i và¥r konstitution, och i beaktande av det tydliga behovet av tecken som visar att Italien har brutit med den förra regeringens förödande utrikespolitik, ber vi som undertecknat detta brev Er och regeringen att säkerställa att de inresevisum som behövs utfärdas till de politiska personligheter som är inbjudna till Italien, sॠatt konferensen kan äga rum som planerat.

Lista över undertecknare finns pà¥:
www.iraqiresistance.info

Övers: Anders Püschel

Topic
Archive