Site-Logo
Site Navigation

Gaza: Israels kollektiva bestraffning liknar nazismens brott mot de judiska gettona

8. July 2006

Palestinierna har rätt att bekämpa ockupationstrupperna och ta dem till fà¥nga

Under de senaste dagarna har den allmänna opinionen i västvärlden uppvisat det vidrigaste hyckeri. Till och med FN:s generalsekreterare Kofi Annan och pà¥ven har bett att den fängslade ockupationssoldaten ska friges. Men ingen bryr sig om de mà¥nga tusen palestinska politiska fà¥ngar, bland dem kvinnor och barn, som hà¥lls fängslade utan rättegà¥ng, och än mindre om den dagliga terror som ockupationsmakten utsätter den palestinska civilbefolkningen för.

Palestinierna erbjöd en fà¥ngutväxling, som Israel kategoriskt avvisade. Sionisterna bryr sig inte om sin soldats liv. De är glada att de har fà¥tt en förevändning för att kollektivt bestraffa Palestinas folk för dess ihà¥llande motstà¥nd. De är som den nazistiska krigsmaskinen pॠBalkan. Varje förlust som motstà¥ndsrörelsen kunde tillfoga den besvarades med systematiska massakrer pॠcivilbefolkningen. Israel bombarderar ett fullständigt försvarslöst getto, och förstör först av allt den väsentliga el- och vattenförsörjningen, varefter de förhindrar all humanitär hjälp. Precis som nazisterna ser Israel hela den ockuperade befolkningen som terrorister, som därför förtjänar att terroriseras och dödas.

Perversionen har inga gränser. När den palestinska gerillan, i detta fullständigt asymmetriska Davids krig mot Goliat, slà¥r till mot bosättare eller mot Israeler inom de omrà¥den som ockuperades 1948, grà¥ter västvärlden över “civila” förluster – nà¥got som man aldrig gör över civila palestinier som Israel dödar. I det aktuella fallet, dॠmotstà¥ndsrörelsen förmà¥dde att angripa ett uteslutande militärt mà¥l i en väpnad aktion i enlighet med folkrätten, är ramaskriet ännu högre.

Allt detta visar att talet om terrorism, civila och humanitära värden är fullständigt meningslöst. Bakom det ligger en ren och skär kolonial rasism som, pॠsamma sätt som nazisterna, hävdar att de koloniserade och förtryckta folken är mindervärdiga undermänniskor.

Härmed befäster vi và¥rt fullständiga och ovillkorliga stöd till den palestinska befrielsekampen, inklusive den väpnade, mot sionismen. Vi bekräftar và¥rt stöd till Hamas-regeringen, som valdes av det palestinska folket, och har dess stöd, eftersom den avvisar Fatahs svek och kollaboration. Eftersom Israel har visat att man aldrig kommer att acceptera en palestinsk stat vid sin sida, är det bara konsekvent att palestinierna i sin tur kämpar för att befria hela Palestina frà¥n den sionistiska ockupationen. Den enda lösningen är en enda demokratisk och antiimperialistisk stat som garanterar alla tre religionernas frihet. Självbestämmande för Palestinas folk är den enda möjligheten till fredlig samexistens. Under den imperialistiska sionismens styre kommer massakrerna att fortsätta ständigt.

Campo Antiimperialista
7 juli 2006

Övers: Anders Püschel

Topic
Archive
Topic
Archive