Site-Logo
Site Navigation

“Européerna måste ställa sig bakom palestinierna”

6. September 2006

Intervju med Musa Abu Marzook, ställföreträdande ordförande för Hamas politiska kontor

Frà¥ga: För närvarande pà¥gà¥r samtal mellan Hamas och Fatah om att bilda en nationell samlingsregering. Vilka är syftena med en sà¥dan regering och anser ni att det är sannolikt att den gà¥r att bilda?

Abu Marzook: Redan före valet drev vi linjen att vi ska ansvara för de palestinska statsangelägenheterna gemensamt med Fatah. Förslaget om ennationell samlingsregering ingick i và¥rt valprogram. Vi palestinier mà¥ste komma till rätta med en svà¥r situation och därför är det bäst om alla politiska organisationer kan ta ansvaret för regeringen. Efter att Hamas tillträdde som regering inledde vi diskussioner med alla organisationer för att bilda en gemensam palestinsk regering. Pॠgrund av USA:s pà¥tryckningar avböjde de andra. De trodde ocksॠatt Hamas-regeringen skulle bryta samman efter nà¥gra mà¥nader. Sॠblev det dock inte, eftersom befolkningen stod bakom regeringen. Vi har nu inlett nya samtal med Fatah. Innan en regeringsbildning är det dock nödvädigt att vi lyckas förmॠden israeliska regeringen att frige de gripna parlamentsledamöterna och regeringsmedlemmarna.

Frà¥ga: Är det en förutsättning för att bilda en nationell samlingsregering att man erkänner den israeliska staten?

Marzook: Nej, det ingà¥r inte i överenskommelsen mellan Hamas och Fatah. Hamas avser inte under rà¥dande omständigheter att erkänna Israel.

Frà¥ga: Den senaste israeliska aggressionen mot Libanon har de facto slutat med en seger för Hezballah. Vad betyder det för palestiniernas motstà¥nd mot den israeliska ockupationen?

Marzook: Hezballahs seger är en seger för alla motstà¥ndsrörelser i regionen. Idag kan inte längre Israel betecknas som en regional stormakt. USA kan inte längre tala om ett nytt Mellanöstern under den regionala stormakten Israels ledning.

Frà¥ga: I Europa rà¥der fortfarande uppfattningen hos mà¥nga att Hamas är antisemitiskt och vill fördriva alla judar ur det historiska Palestina.

Marzook: Vi har ingenting mot judar. Islam kräver av varje troende muslim att han erkänner judarnas profeter som sà¥dana. Judar har i mà¥nga hundra à¥r levt tillsammans med muslimer i arabiska länder utan att det har skett massakrer som i Europa. Mà¥nga av judarna har kommit till arabiska länder för att de flydde frà¥n förtrycket i Europa. Problemen började med den omfattande judiska invandringen till Palestina och fördrivningen av den palestinska befolkningen. Det är orsaken till att vi bekämpar den israeliska staten. Hade det varit kristna eller muslimer som fördrivit oss palestinier, hade vi kämpat pॠsamma sätt mot dem.

Frà¥ga: I Europa avvisas Hamas för att den samhällsmodell som förknippas med er är en islamisk stat.

Marzook: Först och främst mà¥ste man slॠfast att för Hamas har det högst prioritet för närvarande att upphäva den israeliska ockupationen och upprätta en suverän palestinsk stat. Därutöver är den nuvarande Hamas-regeringen självklart bunden av konstitutionen. Vad gäller frà¥gan om den islamiska staten sॠär den ofta förknippad med falska och vilseledande föreställningar. Iran, som ofta anförs som exempel, kan inte tjäna som förebild. Jag är övertygad om att en islamisk stat i vilket fall skulle innebära att dess invà¥nare fà¥r mer demokrati, frihet och rättvisa än de fà¥r i nà¥gon arabisk stat för närvarande. Hursomhelst stà¥r denna frà¥ga inte pॠdagordningen i Palestina. Istället gäller det att upprätta en oavhängig och oberoende stat i vilken Palestinas folk, efter att ockupationen har upphört, ska ha rätt att själv välja sitt statsskick.

Frà¥ga: Vad är ert budskap till Europas befolkning?

Marzook: Jag uppmanar europà©erna att uppmärksamma den palestinska situationen och ställa till rätta sitt historiska felsteg, som de begick när de stödde upprättandet av en israelisk stat utan att ta hänsyn till palestiniernas rättigheter. Europà©erna mà¥ste ställa sig bakom palestinierna.

Willi Langthaler
tisdagen den 5 september, 2006
Övers: Anders Püschel

Topic
Archive