Site-Logo
Site Navigation

Antiterroristlagstiftning, politiska rättigheter och internationell solidaritet

22. November 2006

Deklaration frà¥n den internationella konferensen sammankallad av den danska föreningen Oprør (Uppror) i København den 18-19 november, 2006

Det av USA ledda “kriget mot terrorismen” hotar oss alla. Försvara yttrandefriheten, de mänskliga rättigheterna och den internationella solidariteten!

Vi uppmanar alla rörelser för demokrati och internationell solidaritet att tillsammans med oss utmana bà¥de enskilda länders och överstatliga organs antiterroristlagstiftning, de internationella “terroristlistorna” och det sॠkallade “globala kriget mot terrorismen”.

Genom nu gällande antiterroristlagstiftning har olika länder försökt begränsa sina medborgares yttrandefrihet och politiska rättigheter, inklusive rätten att ge moraliskt och materiellt stöd till motstà¥nds- och befrielserörelser världen över.

Sà¥dant stöd riskerar nu à¥tal inom ramen för antiterroristlagstiftningen. Det internationella solidaritetsarbetet, som tidigare har varit ett viktigt bidrag till konfliktlösning, är allvarligt hotat.

Dessutom är det allt större risk att civil olydnad, proteströrelser, och fackliga stridsà¥tgärder faller inom ramen för sà¥dan lagstiftning.

Det som driver denna urholkning av politiska och mänskliga rättigheter är en nyliberal strategi där liberaliseringen av ekonomier och marknader à¥tföljs av repressiva statliga rättsà¥tgärder mot politiska aktiviteter och yttranden. Sॠsett är “kriget mot terrorismen” ett globalt projekt för att begränsa och krossa det folkliga motstà¥ndet mot att allt mer avreglerade marknadskrafter lägger beslag pॠväsentliga resurser.

Motstà¥nd omdefinieras nu till ett uttryck för “internationell terrorism”. Flera länder har tagit tillfället att omdefiniera befrielserörelser inom ramen för det sॠkallade “globala kriget mot terorismen”, för att pॠsॠsätt ge sig själva en täckmantel av legitimitet pॠdet internationella planet. Idag är statsterrorismen det mest omedelbara och dödliga hotet mot mà¥nga av världens folk.

Tillsammans ska vi utmana den politiska världsbild som ligger till grund för det sॠkallade “globala kriget mot terrorismen” och förbuden mot organisationer genom de sॠkallade “terroristlistorna”. Sà¥dana “terroristlistor” kan inte bidra till nà¥got annat än att marginalisera sociala och politiska rörelser och därmed utestänga dem frà¥n en internationell politisk dialog som i sig är ett nödvändigt steg mot en politisk förhandlingslösning pॠde konflikter som de är del i.

Idag och i framtiden kommer vi att försvara
– folkens rätt till motstà¥nd mot illegitima regimer och utländsk ockupation
– folkens rätt till väpnad kamp mot förtryck, när alla andra möjligheter har uttömts
– rätten att skapa nya former av folklig makt som tjänar folkens ekonomiska, sociala, politiska och kulturella strävanden
– och rätten för medborgare i alla länder att ge materiellt eller annat stöd till dessa kamper för ekonomisk, politisk, social och kulturell frigörelse.

Enhälligt antagen pॠden internationella konferensen “Antiterroristlagstiftning, politiska rättigheter och internationell solidaritet”
København, 19 november 2006

Svensk översättning: Anders Püschel

Topic
Archive