Site-Logo
Site Navigation

Vellykket Irak-seminar tross provokasjoner

18. December 2006

Pressemelding fra den norske Komiteen for et fritt Irak

– Baker-rapporten dreier seg ikke om ॠredde Irak, men om ॠredde den amerikanske administrasjonen ut av situasjonen de har ført seg selv og det amerikanske folk inn i, sa sjeik Jawad al-Khalisi, en av de mest respekterte sjialederne i Irak, da han talte som en av tre innledere pॠseminaret “Røster fra Irak” i Oslo konserthus lørdag 16. desember.
– Vi vet at det norske folket var imot krigen fra første stund og demonstrerte mot den, sa al-Khalisi. – Vi verdsetter den norske gjestfriheten overfor irakere, sjøl om vi dessverre ser at enkelte ikke respekterer den gjestfriheten, sa han.

Forsøk pॠॠsabotere møtet

Henvisninga til mangel pॠrespekt dreide seg om et 30-talls provokatører som forsøkte ॠødelegge møtet med tilrop og avbrytelser, à¥penbart for ॠhindre publikum fra ॠhøre hva de tre irakiske innlederne hadde ॠsi. Det ble ogsॠrettet alvorlige trusler mot paneldeltakerne og andre irakiske møtedeltakere. Pॠforhà¥nd hadde de samme personene fysisk hindret et ukjent antall folk fra ॠkomme fram til inngangen pॠKonserthuset.

Lot seg ikke provosere

Sà¦rlig var provokasjonene rettet mot sjeik al-Khalisi, som imidlertid ikke lot seg provosere og forsøkte ॠinngॠen sivilisert dialog med demonstrantene. Etter at provokatørene gjentatte ganger nektet ॠetterkomme møteledelsens oppfordringer om ॠrespektere demokratiske spilleregler, mà¥tte de geleides ut av salen av politiet. Pॠveien ut gjorde noen av dem hà¦rverk pॠbilen til en av tolkene for seminaret.

Feilvurderte

Demonstrantene feilvurderte bà¥de publikum og de irakiske gjestene med sine aggressive tilrop mot Saddam og Baath-partiet. Innlederne har alle mà¥ttet leve lange perioder i eksil pॠgrunn av forfølgelse og undertrykking fra Saddam Husseins regime.
– Folk som var i det gamle etterretningsvesenet til Saddam har fulgt oss over hele verden. I dag er disse samme folkene de ivrigste samarbeidspartnerne for amerikanerne, sa al-Khalisi.

Forvirring

– Dilemmaet er at de som demonstrerte her er mot Saddam og støtter (statsminister) al-Maliki, mens Maliki nॠhar invitert ba’athistene inn i administrasjonen. Dette viser forvirringen som rà¥der i regjeringa i Bagdad, og det viser at irakere i Norge ikke vet hva som skjer i Irak og endringene som finner sted, kommenterte al-Khalisi etter opptrinnet fra norsk-irakere som sympatiserer med okkupasjonsregimet i Bagdad.

Bare en løsning

– Jeg vil si til alle i Irak og Norge: Det finnes bare à©n løsning: at okkupasjonsstyrkene mॠforlate Irak og at dette landet gjenvinner sin suverenitet. Dette er løsninga for alle krefter som ønsker ॠjobbe for den irakiske saken, uansett om de har støttet motstanden fra starten av, eller om de har và¦rt med i den politiske prosessen og har angret og innsett at dette var et feilgrep.

USA i retning fascisme

Den kurdiske professoren Kamal Majid og Hind Al Naemi Kjà¦r fra Iraks Patrotiske Allianse la i likhet med al-Khalisi vekt pॠat det irakiske folket ikke vil la seg splitte etter sekteriske og etniske skillelinjer, slik den amerikansk-israelske strategien gà¥r ut pà¥, men forener kreftene mot okkupantene.
Majid fokuserte sà¦rlig pॠUSAs internasjonale alenegang, krigsøkonomi og aggressive retorikk og trakk fram parallellene til Hitler-Tysklands framferd pॠ30-tallet.

Iraks kvinner lever i et helvete

Hind Al Naemi ga en rystende rapport om kvinnenes situasjon i Irak, som hun karakteriserte som “verre enn slaveri”. I tillegg til at kvinnene knapt tør gॠut i frykt for ॠbli voldtatt eller drept, har trafficking og ren slavehandel med kvinner blitt storindustri.

Mer informasjon om seminaret vil bli publisert pॠwww.frittirak.no de nà¦rmeste dagene.

Komiteen for et fritt Irak 16. desember 2006

Topic
Archive