Site-Logo
Site Navigation

Med motståndet, för en rättvis fred i Mellanöstern

7. February 2007

Internationell konferens
Chianciano Terme,
Sienaprovinsen, Toscana, Italien
Lördag 24 och söndag 25 mars, 2007

Den nationella
organisationskommittà©n tog under sitt möte förra söndagen i Florens beslutet att
slutligen genomföra den internationella konferensen: “Mot ockupationen, med
motstà¥ndet – för en rättvis fred i Irak, Libanon och Palestina.”

Efter den kamp som fördes under
2005, dॠden italienska regeringen pॠorder av USA hindrade konferensen frà¥n
att genomföras, och efter den lyckade kampanjen för visum som denna gà¥ng ser ut
att beviljas, och med det förnyade intresset frà¥n olika delar av den arabiska
motstà¥ndsrörelsen, är tiden nu mogen att genomföra detta viktiga
internationella konvent.

Den
24-25 mars kommer en bred samling delegater frà¥n Irak, Palestina och Libanon
(samt andra arabländer) att
sammanstrà¥la. Härigenom vill vi ge en röst, ocksॠpॠEuropeisk mark, à¥t dem som
kämpar mot imperialistiska angrepp. Konferensen blir den första i sitt slag att
hà¥llas i Europa.

Detta
blir ett tillfälle för antikrigsrörelsen att stärka solidariteten med de folk
som utsätts för detta USA-ledda aggressionskrig. Samtidigt skapas möjligheter
till en bättre förstà¥else av situationen i Irak, Libanon och Palestina genom
att vi lyssnar till erfarenheterna hos dem som gör motstà¥nd och vars röster
tystats av medierna.

Inom
kort kommer programmet för konferensen att presenteras, liksom detaljerna kring
anmälan och deltagande.

Kommittà©erna för ett fritt Irak, Italien
17 januari 2007

Översättning
av à…sa Henriksson

Topic
Archive