Site-Logo
Site Navigation

NATO ut ur Sverige

15. May 2007

Rapport om demonstrationen den 12 maj i Göteborg

Den anti-imperialistiska fronten formerade sig i Göteborg lördagen den 12 maj. Över trettio
organisationer slöt upp i aktionsenheten som agerat under namnet Nätverket NATO inte välkomna.
Orsaken till demonstrationen var NATO:s dryga fyrtiotal fartyg som inbjudits av den svenska regeringen
i samband med en à¥rlig militärövning.

Uppemot 3000 demonstranter samlades vid Operan. Och mitt emot mötesplatsen là¥g NATO:s
dinosaurieliknande skepp. Ironiskt nog i Frihamnen!

Efter demonstrationen frà¥n Gustaf Adolfs torg agerade Jan Strömqvist och Ana Rubin konferenciärer vid
ett mycket välorganiserat möte. Ingela Mà¥rtensson kritiserade Sveriges fördjupade samarbete med
NATO. Även Hans Linde höll ett engagerat tal och angrep försvarsminister Mikael Odenberg. Den
välkända norska fredsaktivisten Berit Aas höll ocksॠett anförande. Tove Janzon och Mattias Nylund
representerade frà¥n talarstolen den unga generationens fredskämpar.

USA-medborgaren David Rovics sjöng nà¥gra beska anti-krigssà¥nger. Väl värd att lyssna pà¥!

Iraksolidaritet-Göteborg deltog med bokbord och sà¥lde T-shirts med texten USA UT UR IRAK, spred
flygblad och samlade in pengar till Falluja.

Kjell Martinsson

Topic
Archive