Site-Logo
Site Navigation

Den shiamuslimske modstand trà¦der tydeligere frem

29. July 2006

Af Carsten Kofoed, Frit Irak Blog

At Iraks shiamuslimer som gruppe ikke støtter den amerikansk ledede
blodige besà¦ttelse, sà¥dan som det fremstilles i besà¦ttelsesmagtens
propaganda i massemedierne, ved alle med blot det mindste reelle
kendskab til situationen i Irak.

Dette blev endnu engang
bekrà¦ftet, da det jordanske dagblad Al-Arab Al-Yawn den 4. juli kunne
fortà¦lle, at Al-Abbas-brigaden, en shiamuslimsk modstandsgruppe, havde
erklà¦ret sin eksistens i en video, der vistes pॠen lokal irakisk
tv-station.

Gruppen erklà¦rede blandt andet:

�?Vi har
tà¥lmodigt holdt ud og givet den politiske proces tilstrà¦kkeligt med
chancer, men landet er begyndt at glide ned ad en farlig sliske, hvor
den forhadte besà¦ttelsesmagt stadig er til stede, sॠdet er blevet os
pà¥tvunget at trà¦de ind pॠden irakiske arena som modstandsfolk for at
redde landet, før det er tabt.�?

Sidst i juni bragte tv-stationen
Al-Jazeera en video, hvor en landmine sprà¦nger et amerikansk
milità¦rkøretøj i luften. Videoen bar navnet �?Al-Abbas-brigaden�?. I
byerne Karbala, Najaf, Diwaniya, Samawa og Basra, der alle ligger i det
sydlige Irak, er der blevet uddelt løbesedler, som truer
besà¦ttelsesmagten med flere angreb. Pॠen løbeseddel stor der blandt
andet:

�?Amerikanerne invaderede Irak og har plyndret vores
rigdomme. De blander sig i alt og spreder sekterisk had mellem
sunnitter og shiitter og mellem arabere og kurdere.�?

Og sandt er
det, at det sydlige Irak i de sidste mà¥neder er blevet stadig mere
problematisk for besà¦ttelsesmagten. Nye modstandsgrupper er skudt op
som paddehatte i omrà¥det.

Nyhedsbureauet Quds Press rapporterede
den 14. maj, i kølvandet pॠnedskydningen af en britisk helikopter den
6. maj i Basra, at adskillige modstandsgrupper med tydeligt
shiamuslimske navne som Imam Al-Kazim-brigaderne, Imam Ali-brigaderne
og Imam Al-Askari-brigaderne er blevet konstateret.

Tilsynekomsten
af disse modstandsgrupper kan ses som en reaktion fra patriotiske dele
af det shiamuslimske miljø pॠdet forrà¦deri, som den shiamuslimske imam
Muqtada Al-Sadr og hans Mahdi-hà¦r har begà¥et imod det irakiske folk.

Efter
oprøret i april 2004 og kampen om den hellige by Najaf i august 2004,
hvor disse uerfarne og svagt udrustede krà¦fter udfordrede den mà¦gtige
besà¦ttelsesmagt og den amerikansk-iranske ayatollah, Ali Al-Sistani, og
blev mere eller mindre sat pॠplads, smed de deres principielle og
và¦bnede modstand mod besà¦ttelsen và¦k i bytte for en noget mere bekvem
deltagelse i den amerikansk kontrollerede �?politiske proces�?, som
Al-Sadr tidligere sॠhà¥rdt havde fordømt og erklà¦ret under ingen
omstà¦ndigheder at ville deltage i, sॠlà¦nge Irak var besat.

I
januar 2005 deltog den nu tà¦mmede Al-Sadr-bevà¦gelse sॠi
�?parlamentsvalget�? i den store shiamuslimske blok og har siden và¦ret en
fast bestanddel af �?demokratiet�? i Irak. I dag er Mahdi-hà¦ren sammen
med den iransk styrede Badr-milits en del af besà¦ttelsesmagtens
sekteriske dødspatruljer og myrder løs blandt sunnimuslimer under
pà¥skud af, at de alle er baathister og terrorister. Al-Sadr har ladet
sig spà¦nde for de iranske eksilpartier SCIRI og Dawa-partiets vogn og
er i dag pॠden forkerte side af hegnet, i kollaboratørernes lejr.

Omkring
den shiamuslimske komponent i den irakiske modstand er det dog vigtigst
at huske pà¥, at den største andel nok findes i Iraks Baath-parti, det
af USA ulovliggjorte parti, Iraks største parti, hvis medlemsskare før
krigen taltes i millioner, og hvor partiet selv anslog, at flertallet
af medlemmerne i det sekulà¦re, panarabiske parti netop var shiamuslimer.

Disse
shiamuslimer kà¦mper i dag under Baath-partiets banner, partiet, som
ikke bare samler alle etniske og religiøse grupper i Irak under sine
vinger, men i dag er den kraft, som stà¥r i spidsen for forsvaret af
Iraks enhed imod besà¦ttelsesmagten og dens sekteriske lakajer.

Hvorom
alting er, sॠvil en øget và¦bnet shiamuslimsk modstand betyde en øget
và¦bnet irakisk modstand og dermed forkorte besà¦ttelsens levetid.

Kilder:
Iraqi Resistance Report for events of Wednesday, Albasrah.net, 5. juli 2006.
Iraqi Resistance Report for events of Sunday, Albasrah.net, 14. maj 2006.

Topic
Archive