Site-Logo
Site Navigation

Tarihi Filistin’de demokratik ve seküler bir devlet için!

13. April 2010

İkinci Haifa Konferansı, 28-30/5/2010 Abnaa el Balad Halkımızın çektiği acıların son bulması ve çatışmaların çözümlenmesi için yegane program; Filistin halkının ülkesel ve ulusal haklarının iade edilmesi, çözümün temeli olarak demokrasi ve insan hakları prensiplerinin benimsenmesi ve etnik temizliğin, zulmün ve ırkçılığın reddedilmesi ve karşı konulmasıdır. Bunun anlamı, bütün Filistinli mültecilerin sürgün edildikleri tüm bölgelerden geri dönmesi ve Filistin’in tüm ulusal toprakları üzerinde tek bir demokratik seküler devletin kurulmasıdır.


6393

Hazırlık sürecine katılım için çağrı:

Yüzyıldan fazla bir süredir, Filistin halkı ulusal ve insani haklarının gasp edilmesinin acısını yaşıyor. Filistinlilerin çoğu dünyanın her yanına dağılmış mültecilerden oluşuyor. İşgale karşı direnişinde dimdik ayakta duran Gazze, yoğun bir yasadışı kuşatmaya maruz kalıyor. Irkçı işgal rejimi, evleri ve köyleri istimlak etmek ve yıkmak, kimlik belgelerine el koymak ve konut hakkını engellemek, evlilikleri engellemek ve ailelerin bir araya gelmesini reddetmek, duvarlar ve yerleşim yerleri inşa etmek gibi yollarla ülkenin her yanındaki halkımıza karşı etnik temizlik seferberliğine devam ediyor. Hepimiz vahşi bir ırkçı rejimin hükmü altında, bütün hayatı kapsayan baskı, ayrımcılık ve boyunduruktan dolayı acı çekiyoruz.

Filistin halkımız, meşru haklarını, en önemlisi topraklarına geri dönüş hakkını savunmak için girdiği mücadelede kahramanca bir sayfa açtı, hem Arapların hem de tüm ulusların gözünde, özgürlük için kendini feda etmenin sembolü haline geldi. İsrail’in buna yanıtı her zaman şiddetli bir baskı ve daha fazla savaş oldu. Gazze Şeridi’ndeki halkımıza karşı uygulanan son yılların katliam seferberlikleri bunun çok açık bir örneğidir. İsrail’in saldırı ve işgalleri yalnızca Filistin’le sınırlı kalmadı, diğer Arap halklarını ve ülkelerini de hedef aldı. Toptan bir savaş tehlikesi halen bölgenin güvenliğini ve dünya barışını tehdit ediyor.

Yıllar geçtikçe, sözde “barış sürecinin” emperyalist siyasi projeler için bir kamuflajdan başka bir şey olmadığını gördük. Bu süreç halkımızın gasp edilen haklarının iade edilmesine hiçbir yolla katkıda bulunmuyor. Bu süreç, İsrail, mültecilerin dönüşünü engellemek ve işgali kalıcı kılmak için harekete geçerken, yalnızca ırkçı Siyonist rejimi desteklemek için dizayn edilmiştir.

Halkımızın çektiği acıların son bulması ve çatışmaların çözümlenmesi için yegane program; Filistin halkının ülkesel ve ulusal haklarının iade edilmesi, çözümün temeli olarak demokrasi ve insan hakları prensiplerinin benimsenmesi ve etnik temizliğin, zulmün ve ırkçılığın reddedilmesi ve karşı konulmasıdır. Bunun anlamı, bütün Filistinli mültecilerin sürgün edildikleri tüm bölgelerden geri dönmesi ve Filistin’in tüm ulusal toprakları üzerinde tek bir demokratik seküler devletin kurulmasıdır.

İlk Haifa konferansı geriş dönüş hakkı ve Filistin’de demokratik seküler bir devlet talebiyle 20-21 Haziran 2008 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu konferans büyük bir ilgi uyandırdı ve (1948’deki işgalden beri Filistin’in bir parçası olan) Arap ve Yahudilerin içinden ve bunların yanı sıra, geniş anlamıyla Filistinlilerin, Arap camiasının ve uluslar arası camiadan Siyonizm’e karşı direnen politik ve toplumsal aktivist ve militanların arasında geniş ölçüde iyi karşılandı. Bu konferansın başarısının ardından, bu programı destekleyecek uluslar arası bir koalisyonu kurmaya doğru, konferansın yüksek hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerlemeye karar verdik.

İlk Haifa konferansının toplanmasını örgütleyen Abnaa elBalad hareketi olarak, tüm ilgili partileri, grupları ve bireyleri ikinci konferansın başarısını sağlamak amacıyla birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Sizleri konferansın hazırlık çalışmalarına iştirak etmeye, konferansın programıyla ilgili önerilerinizi ortaya koymaya, etkinliklerin ve atölyelerin hazırlanmasına katılmaya ve örgütlemeye, konferans için harekete geçmeye ve ona aktif bir şekilde katılmaya davet ediyoruz.

Bu yolda hep birlikte,

Abnaa elBalad hareketi
Merkez Komitesi

Abnaa elBalad
www.abnaa-elbalad.org
abnaaelballad@yahoo.com
site of the 1st Haifa conference
www.ror1state.org
ror1state@gmail.com

Topic
Archive