Site-Logo
Site Navigation

Uluslararası Suriye’deki Savaşı Sonlandırma İnisiyatifi

Demokrasiye evet, yabancı müdahaleye hayır!


10. December 2012

Biz, bu apeli imzalayanlar, uluslararası sivil toplumun parçası olarak Suriye halkının bugünkü uğradığı korkunç katliamlardan dolayı giderek endişe ediyoruz. Bu nedenle biz, Eylül 2012 yılında meslektaşlarımızın Beyrut ve Şam'da gerçeği bulma misyonu (Fact-Finding- Mission) sonuçlarına dayalı ortaya çıkmış olan siyasi girişimini destekliyoruz: Biz yüksek rütbeli tanınmış şahsiyetlerin bir heyet seyahati ile Suriye'ye gitmelerine ve ordaki en önemli siyasi aktörler ile görüşmeler´de bulunmaları için çağırıda bulunuyoruz.


7440

Bununla, dünya barışını, bağımsız ve egemen bir ülke olarak Suriye’nin varlığını tehdit eden silahlı çatışmaya karşılık siyasi bir çözüm yolunu açma yönünde yardim edilmelidir.
Bu anlamda, biz şu açıklamaya katılıyoruz:

Tüm gözler, halktan büyük kan bedeli talep eden savaşa odaklanmış durumda. Suriye halkının demokratik hakları için meşru hareketi diğer arap kardeşlerininki gibi huzurlu başladı.
Lakin bu hareket şuan ise bölgesel ve uluslararası katılımlı mezhebsel bir savaşa girme riskini taşıyor. Ayrıca, artan jeopolitik karışıklıklar endişe uyandırıcı.
Bizler, hiçbir tarafın bu yıpratma savaşından böyle kısa bir süre içinde galip çıkmayacaklarının bilincindeyiz. Bu durumda, Suriye ve Arap halkları, Batı ve İsrail egemenliğine ve bölgesel diktatörlüklere karşı direnç kazanımlarının nasıl yere yıkılıp ve sonunda imha edilimesini izleme mecburiyetinde kalacaklardır. Ancak, bu kazanımları kurtarmak demokrasi, sosyal adalet ve kendi kaderini tayin etme mücadelesini devam sürdürmek için, müzakereler yoluyla siyasi çözüm kaçınılmazdır. Sadece bu şekilde mezhepçilik önlenir, yabancı müdahale engellenir ve demokratik kitle hareketine hakim olunur.

Bizler, Kanın dökülmesine son vermek ve siyasi bir çözümü desteklemek için, aşağıdaki kriterler temelinde hareket ediyoruz:

1- Bizler müzakereler ve ateşkes ile start alacak bir politik sürecin başlatılmasına tam destek veriyoruz. Bu süreç, Suriye halkının acil ihtiyaç duyduğu yardımlara ulaşmasına ve ne istediklerine barış içinde ve nihai olarak, seçim yoluyla karar vermelerine izin verecek şekilde silahların susması ve askerileşmenin sona ermesiyle el ele ilerlemelidir.

2- Herhangi bir çözümün Suriye halkının özgür iradesine yaslanması gerektiği gerçeğinden hareketle, her nereden gelecek olursa olsun, herhangi bir askeri müdahaleyi kategorik olarak reddediyoruz.

3- Kendi kaderini tayin hakkına saygı duymak, halkın ezici çoğunluğunun demokratik ve sosyal haklarına saygı duymakla eş anlamlıdır. Bu nedenle hiçbir temel politik güç, süreçten dışlanmamalıdır. Sürdürülebilir, barışçı bir çözüm müzakereler sonucu oluşturulacak bir geçiş hükümeti tarafından organize edilecek özgür seçimlere olanak tanıyan bir anayasal kuruluş sürecine dayanmalıdır.

4- Bizler, halkların demokrasi üzerine kurulu politik birlikteliğine engel olan bu çatışmada mezhepsel bağların giderek artan bir şekilde araçsallaştırıldığı gözlendiği için, mevcut politik ve askeri güçler içinde mezhepler arası hoşgörüyü esas alan ve bütün yurttaşlar için eşit hakları talep eden tüm inisiyatifleri ve eğilimleri destekliyoruz.

İmzamızla – bu girişimin bölgedeki barış için önemli bir katkı sağlayacağının umuduyla – 2013 yılı başında Suriye’ye gidecek olan uluslararası heyete tam desteğimizi beyan ediyoruz

Bu apeli ilk destekleyenlerin listesi:

• Ernesto Cardenal, poet, Sandinist politician and theologian of liberation, Nicaragua
• Gianni Vattimo, philosopher, Italy
• Hans von Sponeck, retired UN diplomat and university professor, Germany
• Mairead Maguire, peace nobel price laureate, Northern Ireland
• Norman Paech, professor for international law at the university of Hamburg, for MP for the “Linke, Germany
• Manolis Glezos, resistance fighter against Nazi occupation, Greece
• Annette Groth, MP for the “Linke”, Stuttgart, Germany
• Margherita Hack, astro-physicist, Italy
• Gilberto López y Rivas, social anthropologist, Mexico
• Samir Amin, Egyptian-born economist, director of the Third World Forum, Dakar, Senegal
• Werner Ruf, retired professor for political sciences researchin on peace and conflict resolution, university of Kassel, Germany
• Paul Larudee, Co-Founder, Free Gaza Movement, Free Palestine Movement, Global March to Jerusalem, USA
• Santiago Alba Rico, Spanish writer, resident in Tunis, Tunisia
• Carlos Varea González, university professor and leading member of the “Campaign against the Occupation and for the Sovereignty of Iraq” (CEOSI), Spain
• Andrej Hunko, MP for the “Linke”, member of PACE, Aachen, Germany
• Walden Bello, MP Akbayan, professor for sociology, Philippines
• Inge Höger, MP for the “Linke”, North Rhine-Westphalia, Germany
• Jean Ziegler, author, Switzerland
• Jesus Iglesias Fernández, senator, Spain
• Francisco Vigueras Roldán, journalist, Spain
• Manuel Garcia Fonseca, former MP and speaker of CSCA (Spanish Committee for the Arab Cause), Spain
• Ignasi Riera Gassiot, writer and ex MP in the Catalonian Parliament, Spain
• Eren Keskin, human rights activist and layer, Istanbul, Turkey
• Richard Falk, professor emeritus for International law and UN special rapporteur, USA
• Ignacio Ramonet, director Le Monde Diplomatique, Spanish edition, France
• Niema Movassat, MP for the “Linke”, Oberhausen, Germany
• Leo Gabriel, social anthropologist, journalist and member of the Executive Committee of the World Social Forum, Austria / Latin America
• Vangelis Pissias, Professor in International Economic Affairs, leading organiser of the Gaza Freedom flotilla, Greece

Destekleyenler listesinin bütünü:
www.peaceinsyria.org/endorsers.php

Destekleyelim:
www.peaceinsyria.org/support.php

http://www.peaceinsyria.org/

Topic
Archive