Site-Logo
Site Navigation

Uluslararası Suriye için Barış Girişimi İnisiyatifi (IPIS) Sempozyumu Sonuç Raporu: SURİYE’DE BARIŞ İÇİN YENİ FIRSATLAR?

20. April 2019

10 Nisan 2019' tarihinde, Rosa Luxemburg Aachen Kulübü ve Suriye'de Barış İçin Uluslararası Suriye Barış Girişimi İnisiyatifinin davetiyle Almanyanın Kuzey Ren Vestfalya (NRW), eyaletinin tarihi kenti Aachen´da farklı kökenlerden ve politik yönelimlerden oluşan oldukça dikkat çekici bir Suriye muhalefeti buluşması gerçekleşti.


Buluşma Kürt örgütü PYD (Demokratik Birlik Partisi), NCB (Suriye’de Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi) ve MB (Suriye Müslüman Kardeşleri) temsilcileri arasında oldukça itişmeli  tartışma olmasına rağmen, IPIS moderatörleri önemli noktalarda gruplar arasındaki bazı benzerliklere dikkat çekerek aşağıdaki   kısaca özetlenen talepler doğrultusunda   görüş birliğine varılmıştır:

  • BM´nin 2254 kararında belirtildiği gibi taraflar,   Suriyenin farklı milletlerden ve dini topluluklardan oluşmakta olan  birlikte yaşam çerçevesinde devletin   birlik ve bütünlüğü hususunda hemfikir birliğine varılmıştır.  Suriye halkına, Suriyenin kurtuluşu yolunda özel bir statü kazandırılması için  Suriye topraklarının bir bölümünü kontrol  eden yabancı güçlerin etkisi sonlandırılmalı ve yabancı güçler ülke topraklarından geri püskürtülmelidir.
  • Suriye devleti kendi topraklarında bulunan bütün dinlere karşı tarafsız olmalıdır.
  • Herkes için eşit vatandaşlık hakları talep edilir; özellikle yerel yönetmeliklere uygun bir ademi merkeziyetçi yapı içinde kadın ve erkek eşitliğinin güvence altına alınması kararlaştırılmıştır.
  • Askeri çatışmaların  tehdidi altındaki alanlarda silahlı çatışmaların yeniden başlatılmasını önlemek için silahsızlaştırılmış bölgelerin tesis edilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması, kaçırılan ve kayıp kişilerin listelerinin hazırlanılması talepleri, kalıcı bir barış için vazgeçilmez şartlardır. 
  • Mahkemelerden, uluslararası toplumun desteğiyle, ülke genelinde özel mahkemeler kurmalarını, böylece Savaş suçlularının  ve teröristlerin işlediği suçların, suçların işlenildiği iddia edilen bölgelerde tutuklanan kişilerin yargılamaların başlatılması talep edilmektedir. 

11 Nisan 2019 tarihinde Aachen´daki DGB sendika binasında halka açık bir etkinlikte sürdürülen tüm bu tartışmalar neticesinde, Suriye Muhalefeti temsilcilerinin ve Uluslararası Moderatörlerin odak nokta olarak Suriye sivil toplumunun büyük güçlerin arasında eşit aktör olarak  ortaya çıkarılması sürecinin başlatılması arzusu belirtilmiştir. Aachen´da Suriye nüfusunun çeşitli sektörleri arasında yapılan bu müzakerelerin Suriye ve çevresindeki çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesi çin önemli bir ivme sağladığı ve bu çerçevede yüksek düzeyde bir birlikteliğin oluşturulduğu kanaatine varılmıştır.

Aachen, 11. Nisan 2019

 Uluslararası Suriye için Barış Girişimi İnisiyatifi adına  www.peaceinsyria.org:

 

                                                                      Leo Gabriel, Mustafa Ilhan und Omar Alshaar

 

 

 

 

Topic
Archive